อาหารและเครื่องดื่ม

หมูออร์แกนิก เนื้อปลอดสาร สะอาดปลอดภัย

ในประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา หากเนื้อสัตว์ติดตราสินค้าออร์แกนิกจะต้องระบุด้วยว่าเลี้ยงด้วยอาหารแบบไหน เป็นพืชจีเอ็มโอหรือไม่ แม้ผู้บริโภคจะต้องจ่ายแพงขึ้นอีกนิด แต่หากมองถึงเรื่องสุขภาพก็นับว่าคุ้มค่า

สำหรับในประเทศไทย เริ่มมีเกษตรกรหันมาให้ความสนใจเลี้ยงสัตว์ด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ทั้งฟาร์มไก่ ฟาร์มโคนม และฟาร์มหมู ซึ่งหลักการสำคัญคือ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีในการเลี้ยงสัตว์ เพิ่มผักสมุนไพรให้กินเป็นอาหารเสริม ใช้ฮอร์โมนจากธรรมชาติ เช่น น้ำสกัดชีวภาพ และที่สำคัญที่สุดคือ การคำนึงถึงจิตใจของสัตว์ เลี้ยงดูให้มีสุขภาพดีและมีความสุข

ฟาร์มหมูอินทรีย์ในบ้านเรามีทั้งโรงเรือนเปิด และโรงเรือนปิด ขั้นตอนการเลี้ยงคล้ายกับการเลี้ยงหมูทั่วไปที่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ลูกหมู แต่จะแตกต่างกันในกระบวนการเลี้ยง เช่น การให้พืชสมุนไพรเป็นอาหารเสริม อย่าง การกินกล้วยแก้ท้องเสีย กนตะไคร้แก้หวัด หรือใช้น้ำชีวภาพเพื่อป้องกันและเสริมภูมิต้านทานโรค แต่การเลี้ยงหมูอินทรีย์ก็ไม่ง่ายเหมือนการเลี้ยงหมูใน “ Farmville ”  เพราะนอกจากต้นทุนสูงแล้ว ผู้เลี้ยงยังต้องใส่ใจหมูเป็นพิเศษ เรียกว่าต้องทำงานกันเช้าจรดค่ำทุกวัน แต่ผู้เลี้ยงบอกว่า ทำแล้วมีความสุข และจะยืนหยัดเลี้ยงหมูอินทรีย์ต่อไป

Leave a Reply