สุขภาพ

หยุดหายใจขณะหลับพาเส้นเลือดผิดปกติ

ที่ผ่านมาเราทราบว่า ภาวะหยุดหายใจขณะหลับนำไปสู่โรคหัวใจ แต่จนแล้วจนรอดก็ยังหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่พบ

เมื่อไม่นานมานี้ งานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ลงในวารสาร Hypertension : Journal of the American Heart Association รายงานว่า พบความผิดปกติในเส้นเลือดของผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

นายแพทย์เกรกอรี วายเอช ลิป หัวหน้าคณะวิจัยศึกษาความเปลี่ยนแปลงในการทำงานของเส้นเลือดจากคนทั้งสามกลุ่ม ได้แก่

ผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับรุนแรงหรือปานกลาง แต่ไม่เป็นความดันโลหิตสูง ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง แต่ไม่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ และผู้ที่ไม่มีอาการทั้งสองอย่าง

พบว่า ภาวะหยุดหายใจขณะหลับทำให้เส้นเลือดทำงานได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะลดการส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ แม้แต่ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรง

แต่เมื่อให้ทุกคนใช้เครื่องช่วยหัวใจ (CPAP) ติดต่อกันหลังจากนั้นเป็นระยะเวลา 26 สัปดาห์ ปรากฏว่า การส่งเลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจและการทำงานของเส้นเลือดกลับดีขึ้น

จึงช่วยย้ำชัดว่า ภาวะหยุดหายใจขณะหลับกระตุ้นเส้นเลือดทำงานผิดปกติ และเป็นหนึ่งในต้นตอของโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง

อ่านแล้วถ้ายังไม่รีบรักษา ระวังจะหยุดหายใจยาวไปตลอดชีวิตนะคะ

Leave a Reply