อาหารและเครื่องดื่ม

หลักการเลือกซื้ออาการ ตามหลัก 3 ป. และการเลือกซื้ออาหารประเภทต่างๆ

ในการเลือกซื้ออาหารจะต้องคำนึงถึงหลัก 3ป. คือ ประโยชน์ ประหยัด และ ปลอดภัย

การเลือกผัก ผลไม้

ผัก ต้องสดไม่มีลักษณะเปื่อยยุ่ย ไม่มีราเป็นเมือกตามใบ หรือเหี่ยวแห้งจนผิดรูปร่าง

ผลไม้ ควรเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาล สภาพไม่ช้ำ ไม่เป็นรู หรือมีหนอน

การเลือกซื้อปลา

ปลา สด สะอาด มีเหงือกสีแดงตามธรรมชาติ ตาใส ไม่มีกลิ่นเหม็น กดเนื้อไม่เป็นรอยบุ๋ม

และควรระวังปลาปักเป้า หรือปลาเนื้อไก่ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต จำหน่าย และห้ามส่งออก มีสารพิษ Tetrodotoxim ทำให้มีอาการลิ้นชา ปากชา หายใจติดขัด บางรายเป็นอัมพาต หยุดหายใจ และเสียชีวิต

การเลือกซื้อหอย

หอย ต้องสด ฝาหรือเปลือกควรปิดสนิท เคาะเป็นเสียงทึบ แช่น้ำจะไม่ลอยน้ำ เนื้อหอยเป็นสีธรรมชาติไม่ซีดจาง

การเลือกซื้อกุ้ง

กุ้ง หัวต้องติดแน่น ไม่มีกลิ่นคล้ายแอมโมเนีย ครีบและหางต้องเป็นมันสดใส

การเลือกซื้อสัตว์ปีก

เป็ดไก่ เนื้อแน่น สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็นใต้ปีก ขา ตรงปลายปีกไม่มีสีคล้ำ

ไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่สดจะมีผิวนวลคล้ายมีแป้งเคลือบอยู่ที่เปลือกไข่ ไม่แตกร้าว สะอาด ไม่มีมูลสัตว์หรือคราบสกปรกติด เมื่อเขย่าจะไม่คลอน

การเลือกซื้อเนื้อ

เนื้อหมู ต้องมีสีแดงตามธรรมชาติ (แดงอมชมพู) หลีกเลี่ยงเนื้อสีแดงเข้ม คล้ำ และแห้ง หรือเริ่มเป็นสีเขียว ควรซื้อจากแหล่งที่มีการรับรอง เช่น กรมปศุสัตว์

เนื้อวัว ไม่ช้ำเลือด ไม่มีกลิ่นเหม็นบูด และไม่มีเม็ดสาคู (ตัวอ่อนของพยาธิ) และควรซื้อจากแหล่งที่มีการรับรอง เช่น กรมปศุสัตว์

ไส้กรอก สีต้องไม่ซีด เป็นสีธรรมชาติ ไม่ควรมีความชื้น ไม่เหม็นหืนไม่มีเมือก รา หรือเป็นจุดสีจางๆ หรือสีเขียว

การเลือกซื้ออาหารแห้ง

ถั่วเมล็ดแห้ง และธัญพืชต่างๆ ต้องแห้งสะอาด ไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน เปลือกแห้งสนิท เนื้อแน่นไม่ฝ่อ และไม่มีเชื้อรา หรือมีสีดำเข้มผิดปกติ ระวัง เชื้อรา Aflatoxin เป็นสารก่อมะเร็ง และทนความร้อนสูงถึง 260 องศาเซลเซียส

กุ้งแห้งหรือเนื้อตากแห้ง สีหรือกลิ่นไม่ผิดธรรมชาติ ต้องไม่มีสีที่เข้มมากเกินไปที่อาจจะเกิดจากการย้อมสี หรือดินประสิว

การเลือกซื้ออาหารกระป๋อง

อาหารกระป๋อง ลักษณะกระป๋องต้องไม่ยุบ บวม นูนโป่ง มีรู ตะเข็บ เป็นสนิม รั่วซึม ต้องมีเครื่องหมาย อย. มีฉลากอาหารถูกต้อง แสดงรายละเอียดอย่างชัดเจน

Leave a Reply