การศึกษา

หลักการเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับสถานที่

การจัดสีเพื่อการตกแต่งมีความสำคัญต่อสิ่งที่ได้รับการตกแต่งเอง และผู้พบเห็น หากใช้สีไม่เหมาะสมแล้วจะทำให้คุณค่าของสิ่งนั้นลดลงไป หลักการใช้สีให้เหมาะกับสถานที่พอกล่าวสรุปได้ คือ

ห้องรับแขก,ห้องอาหาร ควรใช้สีในวรรณะอุ่น แต่โดยส่วนรวมควรเป็นสีอ่อนเน้นความสดจัดเฉพาะจุด มีผู้วิเคราะห์ไว้ว่าสีเหลืองเป็นสีที่เหมาะสมแก่ห้องรับประทานอาหารที่สุด ทว่าโดยทั่วไปมักใช้สีออกไปทางแดงมากกว่า

ห้องนอน ควรใช้มีวรรณะเย็นและไม่ควรเป็นสีหนัก ถ้าใช้สีวรรณะอุ่นควรเป็นสีหม่น (Neutralized) และการใช้สีต้องคำนึงถึงวัยผู้อาศัยด้วย วัยเด็กหนุ่มสาวก็ใช้สีสดใส วัยชราก็ใช้สีกลางๆ

ห้องนั่งเล่นพักผ่อน ควรใช้สีเย็นเนื่องจากต้องใช้มากทั้งวัน

ห้องทำงาน โดยหลักการควรใช้สีเย็นเพราะทำให้เกิดสมาธิ แต่ถ้าเย็นมากก็ซึมง่วง จึงน่าจะใช้โครงสีในวรรณะอุ่นที่เป็นสีหม่น ควรใช้สีเจือจางไม่ให้รู้สึกกดหนัก และใช้สีเย็นเข้าช่วยทำให้รู้สึกสดชื่น

ห้องน้ำ ควรใช้สีวรรณะเย็น ที่ให้ความรู้สึกปลอดโปร่งสดชื่น หรือใช้สีขาวเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้รู้สึกนึกถึงความสะอาดกว้างขวาง ปลอดโปร่ง

อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์นี้เป็นเพียงข้อคำนึงพื้นฐาน ในการใช้จริงของผู้ออกแบบจะต้องใช้วิจารณญาณ และเหตุผลของตนให้มากที่สุด เพื่อให้งานสมบูรณ์ในทุกด้าน

Leave a Reply