สุขภาพ

หลักในการลดความเสี่ยงเป็นโรคอ้วน

โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเผยผลสำรวจความอ้วนของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่าเป็นโรคอ้วนเฉลี่ยร้อยละ 22 หรือราว 14 ล้านคน และยังมีอีก 2.7 ล้านคนที่จ่อคิวเข้าข่ายเป็นโรคอ้วน

เพื่อลดตัวเลขคนอ้วนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง กระทรวงสาธารณสุขจึงรณรงค์การลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย โดยใช้หลัก 3 ประการ คือ ออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร และควบคุมอารมณ์ ที่สำคัญ คือ ไม่ควรอดอาหารเพราะจะทำให้ร่างกายขาดสารอาหาร และเกิดความเครียดจนรู้สึกอยากกินมากกว่าเดิม

Leave a Reply