สุขภาพ

อหิวาตกโรค(Cholera)หรือโรคอุจจาระร่วงชนิดรุนแรง

อหิวาตกโรค หรือโรคอุจจาระร่วงชนิดรุนแรง เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Vibrio cholerae เชื้อนี้จะเติบโตได้ในที่ที่ไม่มีออกซิเจน และัไม่มีพาหะอื่นในธรรมชาตินอกจากมนุษย์ เป็นโรคระบาดที่พบมากในประเทศอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งในประเทศไทย พบมากในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก มักเกิดในชุมชนแออัด จังหวัดใหญ่ๆที่มีประชากรหนาแน่น จังหวัดที่อยู่ริมทะเล ปัจจุบันพบมากในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ แต่มักไม่พบในจังหวัดที่แห้งแล้ง

โรคนี้จะมีระยะฟักตัวประมาณ 1-4 วันหลังจากได้รับเชื้อ จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ในระยะแรกจะมีเศษอาหารปนออกมากับอุจจาระด้วย แต่ต่อมาจะถ่ายเป็นน้ำคล้ายน้ำซาวข้าว มีกลิ่นคาว ไม่พบมูกเลือดออกมากับอุจจาระ และผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการไข้ ถ้ามีอาการรุนแรงอาจทำให้ร่างกายขาดน้ำและแร่ธาตุ ชีพจรเต้นเบา เลือดข้นขึ้นและมีความเป็นกรดสูง ความดันโลหิตต่ำถ้าไม่รีบรักษา จะทำให้เกิดอาการช็อค และไตวาย ทำให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปจะเสียชีวิตภายใน 18 ชั่วโมงหรือหลายวัน

ในการรักษาสิ่งที่จะเป็นมากคือ การทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไปกับการอาเจียน และถ่ายอุจจาระ ให้ทันท่วงที โดยอาจให้ดื่มเกลือแร่และให้น้ำเกลือทางเส้นเลือด ร่วมกับยาปฏิชีวนะ การป้องกันต้องระมัดระวังเรื่องอาหารและน้ำดื่ม การปรับปรุงระบบสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ

Leave a Reply