สุขภาพ

อันตรายจากการดื่มกาแฟมากเกินไป

การศึกษาฉบับใหม่พบว่า ผู้ดื่มกาแฟเป็นประจำอาจเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้ออักเสบในวัยสูงอายุ และเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากขึ้น รวมทั้งปัญหาต่างๆที่เกิดจากการได้รับสารกาเฟอีนมากเกินไป

นักวิจัยสาธารณสุขแห่งชาติประเทศฟินแลนด์ ตรวจวัดค่ารูมาตอยด์แฟกเตอร์ซึ่งเป็นโปรตีนของภูมิคุ้มกัน และพบได้สามในสี่ของผู้เป็นโรคข้อรูมาติซึม จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการดื่มกาแฟของคน 7,000 คน คนที่ไม่มีอาการแสดงของโรคข้ออักเสบพบว่า ผู้ดื่มกาแฟเกินวันละ 4 ถ้วย มีแนวโน้มให้ผลบวกต่อโรคข้ออักเสบเป็นสองเท่าของผู้ที่ดื่มเป็นครั้งคราว ผู้ที่ดื่มเกินวันละ 11 ถ้วย จะมีแนวโน้มให้ผลบวกต่อรูมาตอยด์แฟกเตอร์เพิ่มขึ้นเกือบ 15 เท่า

Leave a Reply