สุขภาพ

อันตรายจากความสั่นสะเทือนทำให้เกิดโรคนิ้วมือซีดขาวจากความสั่นสะเทือน

โรคนิ้วมือซีดขาวจากความสั่นสะเทือน (Vibration White Fingers: VWF) หรือที่ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า กลุ่มอาการผิดปกติจกความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน (Hand-Arm Vibration Syndrome: HAVS) เป็นอาการผิดปกติที่เกิดกับนิ้วมือ มือ และแขน จากการใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือน

สาเหตุ ความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด HAVS นอกจากนี้การสัมผัสความเย็นจะเพิ่มความผิดปกติที่เกิดจากความสั่นสะเทือนด้วย เพราะอุณหภูมิที่ลดลงมีผลให้หลอดเลือดหดตัว เลือดไปเลี้ยงนิ้วมือลดลง และลดอุณหภูมิที่ผิวหนังของนิ้วมือ ในคนงานสัมผัสความสั่นสะเทือนซึ่งจะต้องทำงานในที่มีอุณหภูมิต่ำ การมีประสาทสัมผัสที่ผิวหนังลดลงบ่อยๆ อาจจะส่งผลให้เกิดการลดลงของการรับประสาทสัมผัสอย่างถาวร และเสียความถนัดของมือในการจับต้องอุปกรณ์ต่างๆได้

อาการของโรค จากความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน ประกอบด้วย การเสียวแปลบ ชา และซีดขาวของนิ้วมือ อาจเสียความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อ และเมื่อมีเลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงดังเดิมอาจมีอาการปวดและการรับความรู้สึกร้อน-เย็น ลดลง ในรายที่รุนแรง จะมีการทำลายผนังหลอดเลือดแดงที่นิ้ว ทำให้รูหลอดเลือดเล็กลง และจะมีการดำเนินโรครุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยมีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ

1. มีความผิดปกติของระบบหลอดเลือด ที่เรียกว่าเรย์นอด ฟีโนมินอน (Raynaud’s phenomenon) ที่มีสาเหตุจากอาชีพ โดยมีการรบกวนการไหลเวียนเลือด ทำให้มีหลอดเลือดตีบและนิ้วมือซีดขาว ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีการเปลี่ยนแปลงของปลายนิ้วในทางเสื่อมลง (Trophic Change) เช่น เกิดแผลที่ปลายนิ้ว (Finger Tip Ulceration)

2. มีการทำลายเส้นประสาทรับความรู้สึกและเส้นประสาทสั่งการ ทำให้มีอาการเสียวแปลบ ชา เสียการประสานงานระหว่างนิ้ว และความคล่องแคล่วในการใช้มืิอ การสัมผัสความสั่นสะเืทือนอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ลดการกระตุ้นตัวรับที่ผิวหนัง แต่ยังเพิ่มการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพต่อเส้นประสาทที่นิ้วมือ เช่น มีการบวมรอบเส้นประสาทตามด้วยการเกิดพังผืดและใยประสาทเสียหาย

3. มีความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับความสั่นสะเทือนอาจมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อและมีอาการปวดในมือและแขน และอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้สูญเสียสมรรถภาพได้

การป้องกัน แนวทางการป้อง HAVS ในผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนมีดังนี้

1. เลือกใช้เครื่องมือที่มีระบบป้องกันการสั่นสะเทือน หรือมีความสั่นสะเทือนน้อย

2. ใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาที่ดีอย่างต่อเนื่อง

3. ใช้ถุงมือป้องกันความสั่นสะเทือน (Antivibration Gloves)

4. มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ไม่ใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนในระยะเวลานานเกินไป

5. ขณะทำงานที่ต้องสัมผัสความสั่นสะเทือน ควรจัดให้มีการหยุดพักย่อยเป็นระยะ ครั้งละอย่างน้อย 10 นาที

6. รักษาร่างกายให้อบอุ่น โดนเฉพาะบริเวณมือ เพื่อให้เลือดไหลเวียนได้สะดวก

7. งดการสูบบุหรี่ เพราะมีผลกระทบต่อการไหลเวียนโลหิต

Leave a Reply