สุขภาพ

อันตรายจากน้ำแข็งแห้ง

ปัจจุบันมีการนำ น้ำแข็งแห้ง มาใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะน้ำแข็งแห้งมีความเย็นมากกว่าน้ำแข็งธรรมดา 3 เท่า และไม่ก่อให้เกิดหยดน้ำอีกด้วย เพราะน้ำแข็งแห้งจะระเหิดกลายเป็นไอ จึงไม่ทิ้งหยดน้ำเอาไว้น้ำแข็งแห้ง

น้ำแข็งแห้ง นิยมมากในอุตสาหกรรมอาหารประเภทไอศกรีม นม เบเกอรี่ ไส้กรอก และเนื้อสัตว์ เพื่อถนอมอาหารในขั้นตอนการผลิต และการขนส่ง รวมไปถึงการเก็บอาหารสำหรับเสิร์ฟบนเครื่องบินด้วย แต่รู้หรือไม่ว่าน้ำแข็งแห้งนี้สามารถทำอันตรายต่อมนุษย์จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว หากใช้งานไม่ถูกต้อง

เนื่องจากน้ำแข็งแห้งหรือดรายไอซ์ มันก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แข็งนั่นเอง เวลาสลายตัวจึงให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย หากไม่มีการระบายอากาศที่ดี และด้วยความเย็นจัดของน้ำแข็งแห้ง ที่เย็นกว่าน้ำแข็งธรรมดาถึง 3 เท่า ทำให้หากสัมผัสถูกผิวหนังจะทำให้เกิด frost bite หรือน้ำแข็งกัด ทำให้ผิวหนังไหม้ และปวดแสบปวดร้อนได้ และหากเก็บน้ำแข็งแห้งไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท อาจทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมตัวกันจนเกิดระเบิดได้ และที่สำคัญคือ ห้ามเก็บน้ำแข็งแห้งไว้ในตู้เย็นโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ตู้เย็นไม่ทำงานได้