สุขภาพ

อันตรายที่เกิดจากการนั่งแชททางอินเตอร์เน็ตทั้งวัน

จากการวิจัยพบว่า การที่คนเราได้พบปะพูดคุยกันแบบเจอตัวนั้นทำให้ฮอร์โมนออกซิโทซิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความรักและความสงบ หลั่งออกมา ทำให้ไม่หวาดกลัวหรือตื่นตะหนกเวลาเข้าสังคม ซึ่งถ้าเราเอาแต่แชททางอินเตอร์เน็ตเป็นเวลานานๆ ก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมการแยกตัวออกจากสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา โดยการทำงานของยีนจะเปลี่ยนไป ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำ

การที่ภูมิคุ้มกันต่ำ ก็จะทำให้เซลล์เกิดความเครียดได้ง่ายเป็นที่มาของโรคมะเร็ง ความดันโลหิต โรคหัวใจ และความจำเสื่อม นอกจากนี้ยังทำให้สุขภาพจิตเสีย และเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อได้ง่ายอีกด้วยค่ะ

ทางที่ดีแล้ว เราควรใช้อินเตอร์เน็ตแต่เท่าที่จำเป็น และควรหาเวลาออกไปสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคนรอบข้างบ้างก็เป็นเรื่องดีไม่น้อยเลยนะคะ

Leave a Reply