สุขภาพ

อาการของโรคไข้สมองอักเสบที่เกิดจากยุงรำคาญ

โรคไข้สมองอักเสบ เป็นโรคที่มีพาหะนำโรค คือยุงรำคาญ ได้แก่ Culex fascocephala, Culex tritaeniorhynchus ฯลฯ ซึ่งนำเชื้อไวรัสชนิด Japanese encephalitis virus ใน group B บางทีจึงเรียกว่า Japanese encephalitis นอกจากนี้โรคไข้สมองอักเสบยังอาจเกิดจากเชื้อไวรัสชนิด Wastern encephalitis virus โดยมียุงรำคาญชนิด Culex tarsalis เป็นพาหะนำโรค และโรคไข้สมองอักเสบเนื่องจากเชื้อไวรัส St. Louis encephalitis virus มียุงรำคาญชนิด Culex pipiens และ Culex quinquefasciatus เป็นพาหะที่สำคัญ การแพร่ระบาดของโรคไข้สมองอักเสบ ยังไม่ทราบชัดเจนว่าเกิดได้อย่างไร

โดยทั่วไปแล้วเชื้อไวรัส Japanese encephalitis นี้ฟักตัวอยู่ในสัตว์เลี้ยงต่างๆ เช่น สุนัข แมว วัว ควาย หมู ฯลฯ ยุงรำคาญที่ดูดเลือดสัตว์เลี้ยงที่มีเชื้อไวรัสดังกล่าว เข้าในร่างกายของมันและทำการฟักตัวประมาณ 9-12 วัน ทำให้เชื้อไวรัสเพิ่มปริมาณมากขึ้น เมื่อยุงมากัดจะปล่อยเชื้อไข้สมองอักเสบเข้าสู่กระแสเลือดแล้วกระจายไปยังสมอง หรือระบบประสาทส่วนกลาง อาการของโรคส่วนใหญ่มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

อาการของโรคไข้สมองอักเสบ ระยะเวลาในการฟักตัวของโรคนานประมาณ 7-10 วัน อาการของโรคได้แก่ ไข้สูงปานกลาง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน เซื่องซึม คอและหลังแข็ง กล้ามเนื้อขาตึง ประสาทสัมผัสผิดปกติ ตาพร่ามัว มีอาการเพ้อ ชักเกร็งอาจเป็นอัมพาต และอาจถึงตายได้ และถ้าหากมีอาการรุนแรงแล้วกลับหายเป็นปรกติอาจมีความพิการทางสมองเกิดขึ้น

Leave a Reply