สุขภาพ

อาการของโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากเชื้อไวรัสในระยะเริ่มต้น

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่มียุงลายตัวเมียชนิด Aedes aegypti พาหะนำเชื้อไวรัสชนิด Dengue virus และ Chiikungunya virus ไวรัสชนิดแรกทำให้เกิดการป่วยที่มีอาการรุนแรงกว่าชนิดหลัง ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก จะเจริญอยู่ในกระเพาะอาหารของยุงจนกระทั่งมีปริมาณมากขึ้นจำทำให้อยู่ในต่อมน้ำลายของยุง เมื่อยุงไปกัดมนุษย์ก็จะปล่อยเชื้อไวรัสเข้าไปในกระแสเลือด การเกิดโรคไข้เลือดออกมักเกิดในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มากกว่าในผู้ใหญ่

อาการของโรคไข้เลือดออก

อาการของโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากเชื้อไวรัส Dengue virus คือเมื่อพ้นระยะฟักตัวของเชื้อในร่างกาย จะมีอาการไข้สูง นานประมาณ 4-5 วัน หน้าและตาแดง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยเนื้อตัว แขนและขา เบื่ออาหาร ร่างกายอ่อนเพลีย เซื่องซึม ท้องผูก อาเจียน อาจมีอาการเจ็บคอ ปวดท้อง ตับโต เมื่อมีอาการไข้นานประมาณ 2-3 วันจะเริ่มมีจุดแดงๆ คล้ายตุ่มหรือรอยจ้ำเลือดอยู่ใต้ผิวหนังตามแขน ขา รักแร้ และหน้าหรือลำตัว บางรายผู้ที่ได้รับเชื้ออาจมีอาการไม่รุนแรงซึ่งถ้าไม่ได้รับการดูแลอย่างดีแล้ว อาจทำให้ถึงตายได้ เนื่องมาจากการเสียเลือด เพราะจะมีเลือดออกทางระบบทางเดินอาหาร ทำให้ความดันเลือดต่ำ จะเกิดอาการกระสับกระส่าย เหงื่อออก ชีพจรเต้นเบาและเร็ว จนกระทั่งถึงหมดสติ

Leave a Reply