สุขภาพ

อาการที่บ่งบอกว่าเป็นโรคริดสีดวงทวารหนัก

อาการที่พบบ่อย คือ ถ่ายเป็นเลือดสดและไม่ปวด เลือดที่ออกส่วนใหญ่จะเป็นหยด อาจพบก้อนยื่นออกมาในขณะขับถ่าย คัน แสบ หรือมีก้อนที่ปากทวารหนักตลอดเวลา กรณีมีลิ่มเลือดอุดตันในริดสีดวงทวารจะมีอาการปวดมาก นั่งไม่ได้ อาการที่กล่าวเบื้องต้นนั้นไม่เพียงแต่เป็นอาการเฉพาะของโรคริดสีดวงทวารหนักเท่านั้น เพราะโรคอื่นๆของลำไส้และทวารหนักอาจมีอาการแบบริดสีดวงทวารเช่นกัน โดยเฉพาะโรคมะเร็ง

ปัจจัยเสี่ยงของโรคริดสีดวงทวารหนัก คือ การอยู่ในอิริยาบถเดียวเป็นเวลานาน เช่น ยืน นั่ง ภาวะท้อผูกเรื้อรัง และท้องเสียถ่ายอุจจาระบ่อยๆ อุปนิสัยเบ่งอุจจาระรุนแรง ใช้เวลาขับถ่ายนาน ใช้ยาสวนหรืยาระบายโดยไม่จำเป็น การตั้งครรภ์ ภาวะตับแข็ง กรรมพันธุ์ และอายุที่เพิ่มขึ้น

Leave a Reply