สุขภาพ

อาการเหนื่อยง่าย ใจสั่น อาจเกิดจากหัวใจเต้นผิดปกติ

หัวใจเต้นผิดปกติ เป็นอาการที่ร้ายแรงถึงชีวิตได้ แต่คนไทยส่วนใหญ่มักมองข้ามเรื่องนี้ไป ไม่ว่าจะเป็นเต้นเร็วผิดปกติ หรือเต้นช้าผิดปกติ จึงมักไม่สนใจเมื่อเกิดอาการเหนื่อยง่าย หรือใจสั่น บางครั้งก็คิดว่า เกิดจากการไม่ออกกำลังกาย หรือรับประทานอาหาร ทำให้มองข้ามอาการหัวใจเต้นผิดปกติไป

หัวใจเต้นผิดปกติ มักจะก่อให้เกิดอาการต่อไปนี้ ถ้าหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ จะเหนื่อยง่าย แม้นั่งเฉยๆก็เหนื่อยได้ หากรุนแรงจะมีอาการหน้ามืด หมดสติ จนทำให้หัวใจหยุดเต้นก็ได้ และในผู้ที่มีหลอดเลือดแดงตีบ แคบ เช่น ผู้สูงอายุ อาจทำให้อวัยวะสำคัญขาดเลือดได้ เช่น สมอง หัวใจ แต่ในคนที่หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ จะรู้สึกใจสั่น เหนื่อย บางครั้งอาจเจ็บแน่นหน้าอก เวียนศีรษะ หน้ามืด หากเป็นผู้สูงอายุที่หัวใจอ่อนกำลังก็อาจทำให้หัวใจล้มเหลว และเสียชีวิตได้

สาเหตุที่ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1 เกิดจากความผิดปกติภายนอกหัวใจ เช่น การใช้ยาลดความดันบางชนิด ภาวะไทรอยด์เป็นกรด เป็นต้น

2 เกิดจากความผิดปกติที่หัวใจเอง

–   ความผิดปกติของไฟฟ้าหัวใจ โดยไม่มีความผิดปกติของหัวใจส่วนอื่นร่วมด้วย เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรมของไฟฟ้าหัวใจ หรือไฟฟ้าหัวใจลัดวงจร

–   ความผิดปกติของไฟฟ้าหัวใจ โดยมีความผิดปกติของหัวใจส่วนอื่นร่วมด้วย เช่น หัวใจเต้นผิดปกติร่วมกับหัวใจล้มเหลว หรือภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตัน

Leave a Reply