สุขภาพ

อาการแสดงของผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้านั้นเกิดจากสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความคิดและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป อาการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่พบมีดังต่อไปนี้

1 อารมณ์เปลี่ยนแปลง กลายเป็นคนเศร้าสร้อย หดหู่ สะเทือนใจง่าย เบื่อหน่ายกับทุกสิ่ง บางคนอาจมีอารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย และอารมณ์ร้าย

2 ความคิดเปลี่ยนไป รู้สึกท้อแท้หมดหวังกับชีวิต มองชีวิตที่ผ่านมาว่าเป็นความล้มเหลว และมองว่าตนเองเป็นคนไม่มีอนาคต และรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า

3 สมาธิและความจำแย่ลง บางคนอาจหลงลืมง่าย จิตใจเหม่อลอย ไม่มีสมาธิ ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

4 มีอาการทางร่างกายต่างๆ ร่วม เช่น อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เบื่ออาหาร

Leave a Reply