สิ่งแวดล้อม

เครื่องจักรกลในการแยกน้ำออกจากสลัดจ์สำหรับโรงบำบัดที่มีพื้นที่น้อย

การแยกน้ำออกจากสลัดจ์ ช่วยลดปริมาณสลัดจ์ที่จะต้องนำไปกำจัดในขั้นสุดท้ายเป็นการลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้สลัดจ์ที่แห้ง (น้ำน้อยกว่าร้อยละ 70) สามารถขนถ่าย ตัก บรรทุกได้ง่าย กรรมวิธีที่ใช้แยกน้ำ ได้แก่ การกรองด้วยสุญญากาศ การเหวี่ยง การกรองด้วยแรงอัด การกรองด้วยสายพาน การตากสลัดจ์ และบ่อกักสลัดจ์ การเลือกใช้วิธีแยกน้ำขึ้นอยู่กับชนิดของสลัดจ์ ความแห้งที่ต้องการ และขนาดของที่ดิน โรงบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กที่มีที่ดินเพียงพอมักจะใช้ลานตากสลัดจ์ หรือบ่อกักสลัดจ์ สำหรับโรงบำบัดที่มีพื้นที่น้อยควรใช้เครื่องจักรกลในการแยกน้ำ เช่น เครื่องอัดกรอง (Filter Press) สายพานรีดน้ำ (Belt Press) หรือเครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge)

  1. เครื่องรีดน้ำสลัดจ์แบบอัดกรอง (Filter Press) ทำงานโดยใช้เครื่องสูบสลัดจ์ที่มีแรงดันอัดน้ำผ่านผ้ากรองให้ออกจากสลัดจ์ เครื่องอัดสลัดจ์ประเภทนี้ประกอบด้วยผ้ากรองสี่เหลี่ยมขนาดต่างๆวางประกบกันในแนวที่ตั้งฉากกับพื้น สลัดจ์จะถูกสูบเข้าไปในช่องระหว่างผ้ากรองด้วยความดันสูงผ้ากรองจะบรรจุอยู่ภายในกรอบที่เป็นโครงเหล็กหรือพลาสติกชนิดแข็ง ในการกรองจะใช้เวลาประมาณ 1-3 ชม. น้ำใสจะถูกกรองออกมาและสลัดจ์แห้งจะติดอยู่ในช่องว่างระหว่างผ้ากรองซึ่งสามารถถอดออกได้ เมื่อกรองจนแห้งพอแล้วก็จะมีการถอดแผ่นกรองเพื่อเอาสลัดจ์แห้งออกและทำความสะอาดผ้ากรอง
  2. เครื่องรีดน้ำสลัดจ์แบบสายพานรีดน้ำ (Belt Press) ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ เครื่องป้อนสลัดจ์แบบ Mono หรือ Diaphragm เครื่องป้อนโพลิเมอร์ เครื่องกวนสลัดจ์และเครื่องรีดน้ำสลัดจ์ สลัดจ์จะถูกผสมกับโพลิเมอร์ (ชนิดประจุบวก) เพื่อให้กรองง่าย และป้อนเข้าสู่เครื่องรีดน้ำสลัดจ์ที่มีสายพานผ้ากรองเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้ง สลัดจ์จะอยู่บนผ้ากรองที่หมุนช้าๆ การกำจัดน้ำจะเกิดขึ้นบนผ้ากรอง 2 บริเวณ คือ บริเวณใช้แรงดึงดูดโลก และบริเวณที่มีแรงดัน สลัดจ์จะถูกป้อนเข้าผ้ากรองบริเวณแรกที่กรองน้ำโดยใช้แรงดึงดูดโลก จากนั้นสายพานจะพาสลัดจ์ไปรีดน้ำด้วยลูกกลิ้ง เนื่องจากการกรองสลัดจ์โดยไม่เติมโพลิเมอร์จะไม่สามารถรีดน้ำออกจากสลัดจ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรีดน้ำด้วยวิธีนี้จึงต้องมีการเติมโพลิเมอร์ชนิดประจุบวก (Cation Polymer) เพื่อให้อนุภาคของสลัดจ์จับตัวกันเป็นฟล็อกได้

กรรมวิธีในการแยกน้ำออกจากสลัดจ์บางชนิดจะรวมการปรับสภาพสลัดจ์เพื่อช่วยให้แยกน้ำออกจากสลัดจ์ได้ง่าย วิธีที่นิยมมากที่สุดคือ การเติมสารเคมี และการใช้ความร้อน การใช้สารเคมีเป็นวิธีที่ประหยัดกว่า โดยสามารถเพิ่มอัตราการแยกน้ำและเปลี่ยนแปลงการใช้ได้สะดวก

Leave a Reply