สุขภาพ

เชื้อนิวโมคอคคัสสาเหตุการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ

“นิวโมคอคคัส” เป็นแบคทีเรียที่นำมาซึ่งโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และโรคติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งเป็นอันตรายกับผู้ป่วยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ

วันนี้เรามาทำความรู้จัก เจ้าเชื้อแบคทีเรีย “นิวโมคอคคัส” กันนะคะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สว่าง แสงหิรัญวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ ได้กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบคทีเรียชนิดนี้ว่า

ปกติแล้วร่างกายคนเรามีเชื้อแบคทีเรีย “นิวโมคอคคัส” อยู่ตามโพรงจมูกและลำคออยู่แล้ว เมื่อร่างกายแข็งแรง เจ้าแบคทีเรียนี้จะไม่สามารถทำอันตรายเราได้ แต่เมื่อใดที่ร่างกายอ่อนแอ เชื้ออาจก่อโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจก่อน เช่น ไซนัสอักเสบ หูน้ำหนวกและปอดบวม และเชื้ออาจลุกลามไปตามกระแสเลือด เรียกว่า เกิดโรคติดเชื้อนิวโมรคอคคัส อย่างรุนแรง (invasive pneumococcal disease) หรือ เรียกสั้นๆว่า ไอพีดี เมื่อเชื้อนี้ลามไปสู่อวัยวะใด ก็จะทำให้อวัยวะนั้นๆเกิดโรค เช่น เมื่อลามไปที่สมอง จะทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรืออาจลามไปที่ข้อต่อ หรืออวัยวะอื่นๆ ทำให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรง เป็นต้น อาการเหล่านี้ หากเกิดกับผู้สูงอายุจะมีโอกาสเสียชีวิตสูง

ในการรักษา แพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะกับผู้ป่วย ซึ่งในปัจจุบันพบว่า เชื้อนิวโมคอคคัสดื้อยาปฏิชีวนะหลายๆชนิด ทำให้การรักษาไม่ได้ผลเท่าที่ควร ใช้ระยะเวลาในการรักษานานขึ้น และในบางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนทำให้ถึงแก่ชีวิตได้

เชื้อนิวโมคอคคัส สามารถติดต่อได้จากคนสู่คน โดยผ่านระบบทางเดินหายใจ เช่น การไอ จาม และการสัมผัสกับละอองเสมหะของผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นพาหะ

Leave a Reply