สุขภาพ

เนื้องอกในสมองภัยจากการใช้มือถือ

แม้งานวิจัยพบว่าโทรศัพท์มือถือไม่มีอันตราย แต่สถาบันวิจัยชีวิตการทำงานแห่งชาติสวีเดนพบว่า การใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานกว่า 2,000 ชั่วโมง หรือเพียงวันละ 1 ชั่วโมงประมาณ 10 ปี อาจทำให้เกิดโรคเนื้องอกสมองร้ายแรงบริเวณขมับได้ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือนานๆ เพราะมีโอกาสเป็นเนื้องอกสูงกว่าผู้ใหญ่

Leave a Reply