สุขภาพ

เป็นสาวนักช้อปจะต้องเสี่ยงต่อโรคอะไรบ้าง

การเป็นสาวนักช้อปนั้นจะต้องจัดสรรเวลาการเดินช้อปปิ้งให้ดี อย่าช้อปอย่างมีลิมิต เพราะอาจเป็นที่มาของโรคต่างๆ เหล่านี้ได้

1 อาการพิษจากอากาศคุณภาพต่ำ เนื่องจากการเดินช้อปในสถานที่ปิด เช่น ห้างสรรพสินค้าที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ทำให้ในอากาศมีปริมาณออกซิเจนต่ำ และถ้ายิ่งมีคนเยอะ ออกซิเจนก็จะถูกใช้ไปเยอะ ซึ่งจะก่อให้เกิดอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ปวดหัว มึนหัวได้ง่าย จึงควรหาเวลาออกมารับอากาศบริสุทธิ์ หรือนั่งพักบริเวณที่มีต้นไม้ หรืออากาศถ่ายเทสะดวกบ้าง และไม่ควรอยู่ในสถานที่อับอากาศนานเกิน 3-4 ชั่วโมง

2 หูเสื่อม เนื่องจาก การต้องไปอยู่ในบริเวณที่ที่มีเสียงดัง เช่น บริเวณโซนเครื่องเล่นต่างๆ เป็นเวลานาน ทำให้หูเสื่อมก่อนวัยอันควรได้ จึงควรแบ่งเวลาที่ต้องอยู่ในบริเวณเครื่องเล่นไม่ให้นานเกินไป หรือเลือกเล่นบริเวณที่มีเสียงเบาที่สุด

3 ข้อเสื่อม เอ็นเสื่อม นิ้วล็อก เนื่องจาก การใส่รองเท้าส้นสูง และการถือของหนักเป็นเวลานาน ทำให้กระดูกสันหลังและข้อเข่าต้องแบกรับน้ำหนักมากขึ้น จึงเกิดปัญหาข้อเสื่อมได้ ดังนั้นถ้าต้องถือกระเป๋าหนักๆ หรือของหนักๆ ก็ควรสลับเปลี่ยนข้างถือ ซ้าย ขวา บ้าง เพื่อให้เกิดความสมดุล และไม่ควรเดินช้อปต่อเนื่องมากกว่า 3 ชั่วโมง ควรนั่งพักทุกชั่วโมง เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้าง และไม่ควรสวมรอองเท้าส้นสูงไปเดินช้อปนานๆ

4 โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากเชื้อโรคพวกนี้จะกระจายตัวอยู่ในอากาศ และอยู่ได้นานในบริเวณที่อับชื้น เช่น ห้องน้ำ และถ้าเราไปสัมผัสกับเชื้อ โดยเฉพาะสิ่งของที่ใช้ร่วมกันจะยิ่งมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้น เช่น เครื่องสำอางทดลองใช้ การลองเสื้อผ้า เป็นต้น

5 วัณโรค เนื่องจากเรามีโอกาสติดเชื้อวัณโรคได้ โดยการสัมผัสกับ การไอ จาม หรือสูดหายใจเอาละอองเสมหะของผู้มีเชื้อเข้าไป ซึ่งถ้ามีคนเป็นวัณโรคอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ก็อาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ หรืออาจจะไปสัมผัสกับโต๊ะ หรือเก้าอี้ ที่มีเชื้อติดอยู่ ก็สามารถทำให้ติดเชื้อได้เช่นกัน เนื่องจากเชื้อวัณโรคนี้จะสามารถอยู่ในอุณหภูมิห้องได้นานเป็นเดือน ดังนั้นถ้าจะต้องอยู่ในบริเวณที่มีคนแออัด จึงต้องป้องกันตัวเอง เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด เลือกช้อปในที่ระบายอากาศสะดวก และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เป็นต้น

Leave a Reply