อาหารและเครื่องดื่ม

เรื่องน่ารู้ของน้ำมันพืช

คุณเคยสงสัยมั๊ยว่า น้ำมันพืชหลากหลายชนิดที่วางจำหน่ายในปัจจุบันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และควรจะใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกน้ำมันพืชสักขวด 7 เรื่องต่อนี้น่าจะให้คำตอบที่ชัดเจนแก่คุณได้

1 ทุกๆน้ำหนัก 1 กรัมของน้ำมันพืชทุกชนิดให้พลังงาน 9 กิโลแคลลอรีเท่ากัน

2 ไม่ว่าขวดไหนก็ไร้คอเลสเตอรอล เพราะพืชไม่สามารถสังเคราะห์คอเลสเตอรอลได้ น้ำมันพืชจึงไม่มีคอเลสเตอรอล

3 สีของน้ำมันไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพ สีที่อ่อนหรือเข้มของน้ำมัน มาจากวัตถุดิบที่นำมาผลิต ไม่ได้เป็นตัวบอกคุณภาพหรือคุณประโยชน์ของน้ำมัน เช่น ผลมะกอกมีสีเขียว-น้ำมันมะกอกจึงมีสีเหลืองอมเขียว รำข้าวมีสีน้ำตาล-น้ำมันรำข้าวจึงมีสีเหลืองอมน้ำตาล เมล็ดทานตะวันมีสีขาวนวล-น้ำมันทานตะวันจึงมีสีเหลืองอ่อน

4 น้ำมันทุกชนิดประกอบไปด้วยกรดไขมันทั้ง 3 ชนิดเหมือนกัน คือ กรดไขมันอิ่มตัว (SFA) กรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียว (MUFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง (PUFA) แต่มีในสัดส่วนที่ต่างกัน

ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก (WHO) สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา (AHA) และมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แนะนำให้บริโภคน้ำมันและไขมันที่มีสัดส่วนของกรดไขมัน MUFA สูง เพราะจะช่วยลดแต่คอเลสเตอรอลตัวร้าย (LDL-C) โดยไม่ไปลดคอเลสเตอรอลตัวดี (HDL-C) ในร่างกายซึ่งจะช่วยปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ น้ำมันพืชที่จัดอยู่ในกลุ่ม MUFA สูง ได้แก่ น้ำมันมะกอก น้ำมันคาโนลา และน้ำมันรำข้าว

5 ไขข้อสงสัยเรื่องโอเมก้า 3 โอเมก้า 6 และโอเมก้า 9 โอเมก้า 3,6 ที่มีในน้ำมันพืชก็คือกรดไขมันกลุ่ม PUFA นั่นเอง และโอเมก้า 9 ก็คือกรดไขมันกลุ่ม MUFA ดังนั้นจากข้อมูลในข้อ 4 จึงสรุปได้ว่า น้ำมันพืชส่วนใหญ่มีทั้ง โอเมก้า 3 โอเมก้า 6 และโอเมก้า 9 เหมือนกัน จะต่างกันที่สัดส่วนของโอเมก้าแต่ละชนิด ถ้าจะเลือกน้ำมันพืชที่ดีต่อสุขภาพ ก็ควรเลือกน้ำมันพืชที่มีโอเมก้า 9 สูง หรือมีกรดไขมัน MUFA สูง นั่นเอง สำหรับโอเมก้า 3 ที่มีในน้ำมันพืช เป็นคลละตัวกับโอเมก้า 3 ที่มีในน้ำมันปลา (EPA และ DHA) เพราะมีโครงสร้างโมเลกุลต่างกัน

6 วิตามินและสารอาหารของดีที่มีในน้ำมันพืช น้ำมันพืชทุกชนิดจะมีวิตามินอีเป็นของดีพื้นฐาน

7 จุดเกิดควัน (smoke point) เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ เพราะเป็นตัวใช้วัดระดับการทนต่อความร้อนของน้ำมัน ถ้าเลือกใช้น้ำมันที่มีจุดเกิดควันสูง อย่างน้ำมันรำข้าว ก็สามารถใช้ทำอาหารได้ทุกเมนู ไม่ว่าจะทอด หรือผัดไฟแดง ผัดเครื่องแกง หมักอาหาร หรือทำน้ำสลัด โดยไม่ต้องแยกใช้น้ำมันสำหรับทอด สำหรับผัดอย่างละขวดให้ยุ่งยาก

Leave a Reply