สุขภาพ

เรื่องน่ารู้ของไวรัสตับอักเสบ

การแพร่ระบาดของไวรัสตับอักเสบ ชนิด เอ บี และซี พบมากในบ้านเรา แต่ยังมีไวรัสตับอักเสบอีก 4 ชนิด คือ ดี อี เอฟ และจี ที่เดิมพบเฉพาะในต่างประเทศ แต่กลับมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดในประเทศเรามากขึ้น จากการแต่งงานของคนไทยกับชาวต่างชาติ ซึ่งความรุนแรงของเชื้อไวรัสแต่ละชนิดมีผลต่อตับแตกต่างกันไป ทั้งนี้เราสามารถฉีกวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอและบีได้ โดยต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม (0, 1 และ 6 เดือน) มีระยะป้องกันโรคได้ 5-10 ปี

Leave a Reply