อาหารและเครื่องดื่ม

เลือกเนื้อหมูออร์แกนิกอย่างไร

เชื่อกันว่าเนื้อหมูออร์นิกจะมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าเนื้อหมูทั่วไป เพราะหมูได้รับการเลี้ยงดูอย่างเอาใจใส่และไม่ฉีดยาเร่งต่างๆ ที่ตกค้างก่อสารพิษในร่างกาย อีกทั้งไม่มียีนเครียดจึงไม่มีสารก่อมะเร็งในคน ลักษณะของเนื้อหมูออร์แกนิกค่อนข้างใกล้เคียงกับเนื้อหมูทั่วไป แต่พอจะมีวิธีสังเกตอยู่บ้าง เช่น

–   เนื้อมีสีแดงสด แต่ไม่ใช่แดงเข้ม เพราะนั่นอาจเป็นเนื้อที่ฉีดสารเร่งสี

–   เนื้อแน่น ดูมีกล้ามเนื้อแข็งแรง เนื่องจากหมูได้เดินและเคลื่อนไหวร่างกาย

–   หมูที่มียีนเครียดเนื้อจะแฉะและซีดดูไม่น่ารับประทาน

–   หมูออร์แกนิกสามารถกินได้ทุกส่วน เพราะไม่มีสารตกค้างในร่างกาย

–   สังเกตแหล่งผู้ผลิตว่าเป็นฟาร์มอินทรีย์หรือไม่ หากเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงก็มั่นใจในคุณภาพได้ระดับหนึ่ง

ส่วนการเลือกเนื้อหมูโดยทั่วไปควรเลือกรับประทานเนื้อสันก่อนเป็นอับดับแรก เพราะปลอดภัยจากการฉีดยาทุกชนิด และไม่ควรกินคอหมู เพราะเป็นส่วนที่ฉีดยามากที่สุด อาจมียาตกค้างอยู่ เมื่อกินเข้าไปสารเหล่านี้อาจจะไปสะสมในร่างกายคุณด้วยเช่นกัน

Leave a Reply