สุขภาพ

เส้นเอ็นอักเสบแบบนิ้วไกปืนหรือโรคนิ้วล็อกไม่สามารถเหยียดนิ้วออกได้เอง

เส้นเอ็นอักเสบแบบนิ้วไกปืน หรือ โรคทริกเกอร์ ฟิงเกอร์ (Trigger Finger) เป็นกลุ่มอาการปกติที่พบได้บ่อย ซึ่งจะรบกวนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างมาก โรคนี้มีชื่อเรียกอีกหลายอย่าง เช่น นิ้วล็อก นิ้วติดสะดุด เป็นต้น

ผู้ป่วยโรคเส้นเอ็นอักเสบแบบนิ้วไกปืนจะเกิดอาการเอ็นนิ้วมือสะดุดและติดแข็ง เนื่องจากเมื่อเส้นเอ็นอักเสบก็จะเกิดการบวม มีการหนาตัวของเส้นเอ็นทำให้เคลื่อนที่ผ่านปลอกหุ้มเส้นเอ็นได้ยาก และถ้าเส้นเอ็นหนาตัวมากๆ ก็จะคลำได้เป็นก้อน พบบ่อยในเส้นเอ็นที่มีหน้าที่งอ นิ้วนาง นิ้วกลาง และนิ้วหัวแม่มือ ตำแหน่งที่เกิดการอักเสบ คือบริเวณโคนนิ้ว อาจพบในมือข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้

สาเหตุของโรค

โรคนี้มักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ช่วงอายุประมาณ 40-50 ปี โดยมีสาเหตุจากการสัมผัส การกดหรือเสียดสีบริเวณโคนนิ้วมือซ้ำๆกัน หรืออาจเกิดจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อในตำแหน่งนี้ทำให้ปลอกเส้นเอ็นหนาตัวขึ้น โรคนี้มักจะเกิดกับผู้ที่ใช้มือทำงานในลักษณะกำบีบอย่างแรง หรือเกร็งนิ้วจับเครื่องมือบ่อยๆ เช่น ช่างก่อสร้าง ชาวนา ชาวสวน ช่างตัดผม ช่างตัดผ้า พ่อครัวแม่ครัวที่ต้องทำอาหารทั้งวัน หรือการหิ้วถุงพลาสติกหนักๆเป็นประจำ ก็สามารถทำให้เกิดอาการนิ้วล็อกในเวลาต่อมาได้ อย่างไรก็ตามโรคนี้ก็อาจพบได้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคบางอย่างด้วย เช่น โรครูมาตอยด์ โรคเก๊าท์ หรือเบาหวาน เป็นต้น

อาการของโรค

โรคเส้นเอ็นอักเสบแบบนิ้วไกปืนหรือนิ้วล็อกเป็นความผิดปกติของมือที่ไม่สามารถงอหรือเหยียดได้อย่างปกติ อาจเป็นเพียงนิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว

อาการและอาการแสดงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 เริ่มด้วยอาการปวดบริเวณโคนนิ้วมือ หรือปวดเมื่อกดบริเวณโคนนิ้วมือ โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้าตอนตื่นนอนใหม่ๆ อาจมีอาการปวดมาก งอนิ้วไม่ค่อยได้ นิ้วมีความฝืดในการเคลื่อนไหว

ระยะที่ 2 อาการปวดจะเพิ่มมากขึ้น เวลางอหรือเหยียดจะมีการติดสะดุดที่นิ้วนั้น อาจคลำได้ก้อนบริเวณที่เจ็บ ถ้างอนิ้วไปมาจะคลำได้ก้อนที่วิ่งผ่านปลอกหุ้มเส้นเอ็น ซึ่งก้อนนี้จะขยับตามการเคลื่อนไหวของนิ้วมือ อาจมีเสียงดังเวลาขยับนิ้ว

ระยะที่ 3 งอนิ้วหรือเหยียดนิ้วได้ไม่เต็มที่เนื่องจากอาการเจ็บ หรืองอได้แต่เหยียดนิ้วไม่ออก ต้องใช้มืออีกข้างช่วยง้างให้นิ้วเหยียดออก หรือบางครั้งอาจเหยียดออกแต่เวลางอนิ้วจะงอไม่ลง ซึ่งอาจมีเสียงดังที่บริเวณโคนนิ้ว และจะมีอาการปวดมาก

ระยะที่ 4 หากปล่อยทิ้งไว้ นิ้วมือนั้นๆ อาจเปลี่ยนรูปเป็นโก่ง งอ บวม เอียง นิ้วเกยกัน นิ้วอาจแข็งทื่อ ไม่สามารถงอหรือเหยียด ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการใช้มือในชีวิตประจำวัน ข้อต่ออาจจะยึด และเหยียดนิ้วไม่ออก พังผืดรอบข้อต่อของนิ้วยึดแข็ง มืออาจพิการ เหยียดตรงไม่ได้ หรือมีการล็อกของนิ้วโดยนิ้วจะติดอยู่ในท่างอหรือเหยียด ไม่สามารถขยับนิ้วได้เลย

การรักษาและการป้องกัน

1. รักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัด ซึ่งจะได้ผลในรายที่เป็นไม่มาก (ระยะที่ 1 และ 2) แต่มีโอกาสเกิดซ้ำประมาณร้อยละ 30-50 เช่น การประคบบริเวณที่ปวดด้วยความร้อน การฉีดยาสเตียรอยด์เฉพาะที่ การใส่เฝือกชั่วคราว เป็นต้น

2. การรักษาด้วยวิธีผ่าตัด แพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดในผู้ที่ฉีดสเตียรอยด์ 2 ครั้งแล้วไม่ได้ผล หรือในรายที่มีอาการมาก (ระยะ 3 และ 4)

Leave a Reply