บันเทิง

เหตุผลที่คุณควรยิ้มให้บ่อย

1 คุณจะอายุยืน มีงานวิจัยออกมาว่าผู้ที่ยิ้มจนเห็นฟันจะมีอายุยืนกว่าผู้ที่ยิ้มเพียงแค่มุมปาก ประมาณ 5 ปี สาเหตุเป็นเพราะรอยยิ้มบ่งบอกถึงทัศนคติและระดับอารมณ์ขันได้ ซึ่งสองสิ่งนี้ก็จะมีส่วนต่อการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล

2 คุณจะมีอำนาจในการต่อรอง นักเศรษฐศาสตร์ได้ค้นพบว่ารอยยิ้มจะสามารถเรียกคะแนนความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นถึง 10% ซึ่งมีส่วนต่อการโน้มน้าวใจ เพราะรอยยิ้มที่อ่อนโยนจะทำให้อีกฝ่ายยอมโอนอ่อนผ่อนตามได้ และในเชิงของเรื่องการเมือง รอยยิ้มยังแสดงถึงความเป็นผู้นำที่สามารถฝากความหวังไว้ได้อีกด้วย

3 คุณจะมีเงินไหลมาเทมา โดยมีการทดลองค้นพบว่ารอยยิ้มสามารถสร้างเงินได้จริงๆ อย่างเช่น พนักงานเสิร์ฟอาหารที่มีรอยยิ้มที่จริงใจ เมื่อลูกค้าเห็นก็มักจะได้ทิปเพิ่ม เพราะด้วยดูว่าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี และเต็มใจให้บริการเป็นต้น

Leave a Reply