การศึกษา

เอนไซม์ (Enzyme) ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ

เอนไซม์ คือตังเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ เป็นสารประกอบพวกโปรตีน เอนไซม์มีสมบัติบางประการเหมือนตังเร่งปฏิกิริยาทั่วไป และเร่งเฉพาะชนิดของปฏิกิริยา และชนิดของสารที่เข้าทำปฏิกิริยา เมื่อเอนไซม์ตัวหนึ่งกำลังเร่งปฏิกิริยาการสลายโปรตีนชนิดหนึ่งอยู่จะไม่ทำให้สารประกอบอื่นๆสลายไปด้วย

เอนไซม์บางชนิดจะเร่งปฏิกิริยาได้นั้นจะต้องรวมตัวกับตัวประกอบ ( Confactor ) ที่ไม่ใช่โปรตีนจึงจะทำหน้าที่ได้ ตัวประกอบ ( Confactor ) พวกนี้ได้แก่ วิตามินบี และเอนไซม์บางตัวต้องการไอออนของโลหะ เช่น แมกนีเซียม แคลเซียมไอออน จึงจะทำงานได้

การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ ปฏิกิริยาเคมีทั่วไปเมื่อเติมตัวเร่งปฏิกิริยาก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น ตัวเร่งปฏิกิริยาจะเกิดปฏิกิริยากับสารตั้งต้นได้สารเชิงซ้อนแล้วสลายตัวได้สารผลิตภัณฑ์และตัวเร่งปฏิกิริยากลับคืนมา

Leave a Reply