อื่นๆ

แต่งงานแล้วดีต่อสุขภาพ

คุณอาจพูดติดตลกว่า การแต่งงานเปรียบเหมือนถูกล่ามโซ่ แต่มีการศึกษาที่แสดงว่าชีวิตแต่งงานที่มีความสุขส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณ

–   ผู้ชายอายุเกิน 65 ปีที่ภรรยาเห็นว่าเค้าเป็นหลักและที่พึ่งทางจิตใจ มักอายุยืนกว่าผู้ที่ภรรยาไม่ต้องพึ่งพา

–   ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ใช้ชีวิตสมรสอย่างมีความสุขจะควบคุมโรคได้เป็นผลสำเร็จกว่าผู้ที่ชีวิตสมรสไม่สมหวัง

–   ผู้ที่สมรสแล้วมีโอกาสติดยาหรือติดสุราน้อยกว่า และมักมีความสุขในเรื่องเซ็กซ์มากกว่า

Leave a Reply