การศึกษา

แมลงหรือแมงกันแน่แล้วมันแตกต่างกันอย่างไร

มีหลายคนยังคงสงสัยว่าแมง กับ แมลง ใช่อย่างเดียวกันไหม แล้วมันแตกต่างกันอย่างไร แบบไหนที่ควรเรียกแมง และแบบไหนที่ต้องเรียกแมลง ทำให้เกิดความสับสนเป็นอย่างมาก แต่วันนี้เรามีคำตอบมาให้ค่ะแมลงหรือแมง

ความจริงแล้ว แมง กับ แมลง ไม่เหมือนกัน และมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน ตามคำศัพท์ ที่ระบุไว้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ระบุไว้ว่า

แมลง คือ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนอกและส่วนท้อง มีขา 6 ขา และมีปีก แต่บางชนิดก็อาจจะไม่มีปีก เช่น แมลงปอ แมลงวัน นอกจากนี้ยังมีแมลงบางชนิดที่ไม่เรียกแมลงนำหน้า เช่น จิ้งหรีด ผีเสื้อ ชีปะขาว ผึ้ง เป็นต้น

แมง คือ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นเดียวกับ “แมลง” แต่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีร่างกายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหัวกับอกรวมเป็นส่วนเดียวกันส่วนหนึ่ง และส่วนท้องอีกส่วนหนึ่ง มีขา 8 ขา ไม่มีหนวด ไม่มีปีก เช่น แมงมุม แมงดาทะเล แมงป่อง แมงกะแท้ แมงกะชอน เป็นต้น

ทีนี้เราก็รู้กันแล้วนะคะว่าแมงกับแมลงแตกต่างกันอย่างไร คราวหน้าเห็นอีกก็จะได้รู้ว่าควรจะเรียกแมง หรือแมลงกันแน่นะคะ จะได้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องด้วย