อื่นๆ

โครงสร้างของระบบย่อยอาหารของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวก วัว ควาย

วัว ควาย เป็นกลุ่มสัตว์กินพืช ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ที่มีทางเดินอาหารที่แตกต่างจากสัตว์อื่น โดยกระเพาะอาหารจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ รูเมน (rumen) หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า ผ้าขี้ริ้ว เรติคิวลัม (reticulum) หรือเรียกกันว่า กระเพาะรังผึ้ง โอมาซัม (omasum) หรือเรียกกันว่า กระเพาะสามสิบกลีบ และแอบโอมาซัม (abomasums) หรือกระเพาะจริง กระเพาะอาหารสามส่วนแรกเป็นส่วนของหลอดอาหารที่ขยายขนาดโตขึ้นไม่มีการสร้างเอนไซม์

หญ้าที่วัวกินเข้าไปนั้นจะเข้าไปอยู่ในกระเพาะส่วนเรติคิวลัม จากนั้นจะมีการหดตัวของกระเพาะส่วนเรติวลัม เพื่อส่งอาหารเข้าสู่กระเพาะส่วนรูเมน ซึ่งเป็นกระเพาะที่มีขนาดใหญ่กว่ากระเพาะอื่นๆ เมื่อวัวกินอาหารจนเต็มที่แล้วก็จะสำรอกอาหารส่วนรูเมน ออกมาเคี้ยวใหม่เป็นครั้งคราว เพื่อบดอาหารให้ละเอียดขึ้น เรียกว่า เคี้ยวเอื้อง แล้วกลืนกลับเข้าไปใหม่ อาหารจะถูกหมักออยู่ในกระเพาะอาหารนี้เป็นเวลาหลายชั่วโมง โดยมีแบคทีเรีย และโปรโตซัวช่วยย่อยสลายเซลลูโลสให้เป็นกรดไขมันอย่างง่าย กรดไขมันนี้จะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดเพื่อใช้เป็นแหล่งให้พลังงาน และจุลินทรีย์เหล่านี้ยังช่วยสังเคราะห์กรดไขมันจากคาร์โบไฮเดรต และสังเราะห์กรดอะมิโนจากยูเรีย และแอมโมเนีย ที่เกิดจากการหมัก รวมทั้งวิตามินบี 12 อีกด้วย จากนั้นอาหารและจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะส่วนนี้จะถูกบีบส่งกลับไปยังกระเพาะส่วน เรติคิวลัม และส่งต่อไปยังกระเพาะโอมาซัม เพื่อบดอาหารผสมรวมกัน และบีบคั้นน้ำออกเพื่อให้อาหารแห้งและเป็นก้อน จากนั้นส่งเข้ากระเพาะแอบโอมาซัมหรือกระเพาะจริง เพื่อทำการย่อยตามปกติ โดยมีเอนไซม์ช่วยในการย่อย

เมื่ออาหารย่อยในกระเพาะแล้วจะถูกขับออกมาสู่ลำไส้เล็กตัวเล็กตอนต้นและมีอวัยวะอื่นๆอีกที่ช่วยในการย่อยอาหาร ได้แก่ ตับอ่อนสร้างเอนไซม์มายย่อยอาหารพวกโปรตีน ไขมัน และแป้ง ตับ สร้างน้ำดีเพื่อช่วยในการย่อยในลำไส้เล็ก โดยทำให้ไขมันแตกตัว เมื่ออาหารย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถูกดูดซึมเข้าระบบหมุนเวียนเลือด เพื่อนำไปใช้ในส่วนต่างๆของร่างกาย

Leave a Reply