ความปลอดภัย

โครงสร้างและส่วนประกอบที่สำคัญของรถยกหรือรถโฟร์คลิฟต์

 1. ล้อหน้า เป็นล้อที่มีความสำคัญเพราะจะต้องทำหน้าที่ทั้งขับเคลื่อนและรับน้ำหนักบรรทุกส่วนใหญ่ไว้ ล้อหน้าของรถยกจะเปรียบเสมือนจุดหมุนของคานกระดก หรือจุดที่ทำให้เกิดสมดุลระหว่างน้ำหนักวัสดุที่จะยกกับน้ำหนักของตัวรถยก ดังนั้นโดยทั่วไปรถยกจะมีล้อหน้าขนาดใหญ่กว่าล้อหลัง
 2. ล้อหลัง เป็นล้อที่ทำหน้าที่บังคับเลี้ยวและรับน้ำหนักของวัสดุที่ใช้ถ่วงรถ โดยทั่วไปจะมีขนาดเล็กกว่าล้อหน้า
 3. ตัวถังรถ เป็นที่ติดตั้งโครงรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิด ดังนั้นจึงต้องออกแบบให้แข็งแรง
 4. เครื่องยนต์หรือแบตเตอรี่ ทำหน้าที่เป็นต้นกำลังสำหรับขับเคลื่อนรถยก และปั้มน้ำมันไฮโดรลิก
 5. หลังคา ทำหน้าที่ป้องกันศีรษะพนักงานขับรถยกให้ปลอดภัยจากวัสดุที่ตกลงมา ส่วนใหญ่ทำจากโลหะไว้อย่างแข็งแรง
 6. พวงมาลัย ทำหน้าที่บังคับเลี้ยวรถให้หันไปทางซ้ายหรือทางขวา
 7. เบาะนั่ง เป็นที่นั่งสำหรับพนักงานขับรถยก ขนาดจะกว้างพอให้นั่งได้คนเดียว เบาะนั่งควรปรับระดับให้เหมาะสมกับพนักงานที่ขับ
 8. เกียร์ ทำหน้าที่เปลี่ยนการเคลื่อนที่ของรถยกให้เดินหน้าหรือถอยหลัง บางรุ่นจะมีเกียร์หนึ่งและสองด้วย
 9. คันบังคับงา จะอยู่ด้านขวามือของพวงมาลัย คันบังคับแต่ละอันก็จะทำหน้าที่แตกต่างกัน เช่น เลื่อนงาขึ้นหรือลง คว่ำหรือหงายงา และเลื่อนงาไปซ้ายหรือขวา
 10. ห้ามล้อหรือเบรกและคันเร่ง ปกติจะมีห้ามล้อ 2 อัน อยู่ที่เท้าซ้ายและขวา ทำหน้าที่หยุดรถยก ส่วนคันเร่งจะอยู่ถัดจากคันเบรกของเท้าขวาไปเล็กน้อยทำหน้าที่เร่งเครื่องยนต์ ถ้าเป็นรถยกที่มีเกียร์หนึ่ง และเกียร์สองที่เหยียบเบรกด้ายซ้ายจะเปลี่ยนเป็นคลัชแทน
 11. งาและกระบังงา เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จับ ยก เกี่ยว หรือตัก วัสดุสิ่งของ งาสามารถเปลี่ยนเป็นแบบอื่นๆได้ตามความเหมาะสมและการนำไปใช้งาน เช่น ทำเป็นก้ามปูเพื่อใช้จับท่อ ทะเป็นกระพ้อ หรือกระบะตักดินและทราย และเป็นแบบสุญญากาศสำหรับจับวัสดุรูปทรงกระบอกเป็นต้น
 12. เสา หรือรางสำหรับให้งาเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง เสามาสารถปรับให้เอียงไปข้างหน้าหรือเอียงมาด้านหลังได้ การเคลื่อนที่ของงาและเสาจะขึ้นกับโซ่และชุดไฮโดรลิก
 13. น้ำหนักถ่วง ติดตั้งอยู่ท้ายรถ ทำหน้าที่ถ่วงน้ำหนักของวัสดุที่จะยกไว้ เพื่อป้องกันรถยกกระดกขึ้นเมื่อยกของหนักๆ โดยทั่วไปจะถูกออกแบบไว้อย่างกลมกลืนจนดูเป็นส่วนหนึ่งของรถยก
 14. ระบบไฟส่องสว่างและไฟให้สัญญาณต่างๆ ที่สำคัญคือ ไฟหน้า ในบางรุ่นอาจมีไฟเลี้ยว ไฟถอยหลัง ไฟเบรก และไฟสัญญาณเตือน (ไฟไซเรน) ขณะทำงานด้วย

Leave a Reply