สุขภาพ

โครเมียมธาตุโลหะที่สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดโรคผิวหนังได้

โครเมียม เป็นธาตุโลหะที่มีการนำมาใช้งานทางอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง มีลักษณะเป็นโลหะแข็ง เปราะ สีเทา ใช้ทั่วไปในรูปของโครไมท์ (Chromite) ซึ่งเป็นสินแร่ออกไซด์กับเหล็ก (Ferrochromium) โครไมท์สกัดได้จากใต้ดิน และเหมืองเหล็กกล้า โครเมียมที่เป็นโลหะสกัดจากการรีดักชั่นของออกไซด์ของโครเมียมกับอะลูมิเนียม โครเมททำจากการเผาโครไมท์ในอุณหภูมิสูงโดยใช้การออกซิไดซ์ การเป็นพิษของโครเมียมขึ้นกับ valence state ของมัน Hexavalence chromium – Cr (VI) เป็นสารที่เป็นพิษและก่อมะเร็ง ส่วน trivalence chromium – Cr (III) เป็นธาตุที่จำเป็นในการกลูโคสเมตาบอลิซึมในร่างกาย

โครเมียมถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ทางการหายใจและจากทางเดินอาหาร โดย Hexavalent ถูกดูดซึมได้ดีกว่า Trivalent ในร่างกาย Hexavlent จะถูกเปลี่ยนเป็น Trivalent cromium แล้ว Trivalent cromium จะจับกับโปรตีนทรานเฟอรินแล้วกระจายไปทั่วร่างกาย โครเมียมถูกกำจัดจากร่างกายทางปัสสาวะโดยมีค่าครึ่งชีวิตประมาณ 15-41 ชั่วโมง Hexavlent มีความเป็นพิษสูงกว่า Trivalent cromium มาก โดย Hexavlent จะมีฤทธิ์เป็น Oxidizing agent และมีฤทธิ์กัดกร่อนเนื้อเยื่อต่างๆ นอกจาหนี้ Hexavlent cromium ยังสามารถจับและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโปรตีนและกรดนิวคลีอิก

อาการและอาการแสดงของโรคที่เกิดจากโครเมียม

อาการเฉียบพลัน การสัมผัสไอหรือฝุ่นของ Hexavlent cromium หรือโครเมต อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุโพรงจมูก ดังแสดงอาการโดย ตาแดง น้ำตาไหล น้ำมูกไหล คัดและแสบจมูก ในกรณีที่รุนแรงอาจเกิดแผลเรื้อรังในเยื่อบุจมูก จนเกิดผนังกั้นจมูกทะลุได้

อาการเรื้อรัง การสัมผัสสารโครเมียมที่ผิวหนังอาจทำให้เกิดแผลเรื้อรังได้ โดยบริเวณที่สัมผัสมักได้แก่ มือและแขน มีการพบอุบัติการณ์ของมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นในผู้ที่สัมผัสกับ Chromium เป็นเวลานาน

Leave a Reply