บันเทิง

โต๊ะทำงานรกไม่ใช่คนไร้ระเบียบ

อย่ารู้สึกผิดไปเลยหากกระดาษที่กองสุมราวกับภูเขาทำให้โต๊ะคุณดูรกรุงรัง ความจริงแล้ว กองกระดาษนี้มีส่วนสำคัญยิ่งต่อกระบวนการทางความคิดของคนเรา นักวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้จากคนหลากหลายอาชีพสังเกตว่า เมื่อเราอ่านเอกสารขณะทำงาน เราจะจดบันทึก ทำเครื่องหมายและค้นหาข้อมูลจากเอกสารอื่นๆอีก เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การใช้ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์หรือแฟ้มในลิ้นชักมักไม่มีประสิทธิภาพดีเท่ากองกระดาษบนโต๊ะ นักวิจัยกล่าวว่า กองกระดาษบนโต๊ะทำงานเปรียบเหมือน “ที่พักพิงชั่วคราว” ของกระบวนความคิดที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

โต๊ะทำงานที่ยุ่งเหยิง และมีเศษกระดาษสุมอย่างไร้ระเบียบไม่ได้หมายความว่าเจ้าของโต๊ะมีความคิดสับสนไปด้วย ตรงกันข้าม คนเหล่านี้เอาความคิดกองไว้บนโต๊ะต่างหาก” นักวิจัยบอก ต่อไปนี้หากใครตำหนิว่าโต๊ะของคุณรก ก็บอกเขาไปเลยว่าคุณเป็นพวกชอบสะสมความคิดไม่ใช่พวกเฉื่อยแฉะทำงานไปวันๆ โดยไม่ใช้ความคิด

Leave a Reply