สุขภาพ

โปรตีนแหล่งสำรองพลังยามแก่

ใครว่าโปรตีนสำคัญเฉพาะกับเด็ก วัยรุ่น และวัยทำงานเท่านั้น เพราะตลอดการเก็บตัวอย่างในกลุ่มทดลองกว่า 19 ปีของ Kyoto Women’s University ในประเทศญี่ปุ่น พบว่า โปรตีนมีประโยชน์มากยามแก่ตัวลง

กลุ่มทดลอง 2,316 คน อายุระหว่าง 47-59 ปี แบ่งเป็นชาย 1,042 คน หญิง 1,274 คน ทุกคนไม่มีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ 19 ป่านไป กลุ่มทดลอง 427 รายเสียชีวิต 75 คนเจ็บป่วย ส่วนที่เหลือ 1,814 คน เป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงดี และเมื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่า กลุ่มทดลองที่ยังมีสุขภาพดีมีประวัติการรับประทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ทั้งหมู  เนื้อ ไก่ และไข่ อย่างเพียงพอเป็นประจำ ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ตั้งแต่เมื่อยังหนุ่มสาว ร่วมกับการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมสะสมโปรตีนตั้งแต่เนิ่นๆนะคะ

Leave a Reply