สุขภาพ

โรคความดันโลหิตสูง สาเหตุของโรค อาการ และแนวทางป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง คือ แรงดันเลือด ที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย การวัดความดันโลหิตสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือ หลายชนิด แต่ชนิดที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป เช่น เครื่องวัดความดันโลหิตมาตรฐานชนิดปรอท เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลชนิดอัตโนมัติ ค่าของความดันโลหิตมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรปรอท จะมี 2 ค่า

1. ความดันตัวบน (ซีสโตลิก) เป็นแรงดันเลือดขณะหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัว

2. ความดันตัวล่าง (ไดแอสโตลิก) เป็นแรงดันเลือดขณะหัวใจห้องล่างซ้ายคลายตัว

ระดับความดันโลหิตที่ถือว่าสูงนั้น จะมีค่าความดันโลหิตตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอท

สาเหตุ

ความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุชัดเจน คือ ตรวจไม่พบความผิดปกติของร่างกายที่เป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูง มีส่วนน้อยที่จะรู้สาเหตุที่ทำให้ความดันสูง เช่น ไตวาย เนื้องอกของไต มีความผิดปกติของระบบไหวเวียนโลหิต แต่มีปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์ต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่

1. อายุที่สูงขึ้นโดยเฉพาะมากกว่า 40 ปี

2. มีพ่อหรือแม่ พี่หรือน้องเป็นความดันโลหิตสูง

3. มีภาวะเบาหวาน

4. มีสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเสี่ยง และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะคนเมืองมากขึ้น เช่น ขาดการออกกำลังกาย ภาวะอ้วน ภาวะเครียดเรื้อรัง ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่เป็นปริมาณมากเป็นประจำ และรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด

อาการ

ความดันโลหิตสูงระดับอ่อน หรือปานกลาง ส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการแต่อย่างไร แต่มักตรวจพบโดยบังเอิญ ขณะไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาจากปัญหาอื่น มีบางส่วนอาจมีอาการปวดมึนท้ายทอย วิงเวียน ปวดศีรษะตุบๆ หากเป็นมานานหรือความดันโลหิตสูงมากๆ อาจมีอาการเลือดกำเดาไหล ตามัว ใจสั่น มือเท้าชา เป็นต้น ดังนั้นเมื่อเกิดอาการผิดปกติ จึงควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาได้ถูกต้อง และทันท่วงที เพราะหากปล่อยไว้จนมีการทำลายอวัยวะต่างๆ จะทำให้เกิดผลแทรกซ้อนในที่สุด เช่น หัวใจล้มเหลว หัวใจขาดเลือด เป็นอัมพาต ไตวาย ฯลฯ

ลดเค็ม ลดความดันโลหิต ป้องกันความดันโลหิตสูงต้องลดเค็ม

การบริโภคอาหารที่มีรสเค็มจัด หรืออาหารที่มีปริมาณเกลือและโซเดียมสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค หรือภาวะความดันโลหิตสูงในการบริโภคอาหารแต่ละวัน นอกจากเราจะได้รับปริมาณเกลือและโซเดียมที่ถูกปรุงแต่งในกระบวนการผลิตและการแปรรูปอาหารแล้ว ในขั้นตอนการปรุงอาหารยังมีการเพิ่มปริมาณเกลือ น้ำปลา ซอสปรุงรสต่างๆ เพิ่มในขณะรับประทานอาหารแต่ละมื้อ ทำให้ร่างกายได้รับปริมาณเกลือและโซเดียมเกินความต้องการ ซึ่งการบริโภคเกลือและโซเดียมเกินความต้องการเช่นนี้ มีผลกระทบต่อภาวะความดันโลหิตสูง การฝึกนิสัยการรับประทานอาหารที่มีรสชาติพอดี ไม่เค็ม จะเป็นการลดปริมาณการบริโภคเกลือและโซเดียม ซึ่งสามารถลดปัจจัยเสี่ยงและควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงได้ เมื่อสามารถควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงได้ ก็จะส่งผลไปสู่การลดการเกิดปัญหาสุขภาพจากกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่นกัน

ข้อแนะนำในการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม

1. เลือกซื้อผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ที่สดใหม่ แทนการเลือกซื้ออาหารกระป๋อง ผักดอง และอาหารสำเร็จรูป

2. หากต้องเลือกซื้ออาหารกระป๋องหรืออาหารสำเร็จรูป ควรอ่านฉลากทุกครั้ง และเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณโซเดียมต่ำ หรือน้อย

3. ล้างผักและเนื้อสัตว์ที่ใช้ประกอบอาหารให้สะอาด เพื่อล้างเกลือออก

4. ลดการใช้เกลือและเครื่องปรุงรส หันมาใช้เครื่องเทศและสมุนไพรที่มีปริมาณโซเดียมต่ำ เช่น หัวหอม กระเทียม ขิง พริกไทย มะนาว ผงกระหรี่ แทน

5. ไม่วางภาชนะ หรือขวดใส่เกลือ หรือเครื่องปรุงรสต่างๆ เช่น ซอส ซีอิ้วขาว และน้ำปลา ไว้บนโต๊ะอาหารทุกมื้อ

6. ชิมอาหารก่อนรับประทานฝึกรับประทานอาหารที่มีรสชาติพอเหมาะ ไม่เค็มจัด หรือหวานจัด

7. ปรุงอาหารรับประทานเอง แทนการรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือการซื้ออาหารสำเร็จรูป

Leave a Reply