สุขภาพ

โรคงูสวัดผื่นแดงเป็นแนวยาวที่ผิวหนัง

โรคงูสวัด (Herpes zoster) จัดเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัส Varicella zoster virus (VZV) เชื้อไวรัสนี้จะหลบซ่อนอยู่ที่ปมประสาทใต้ผิวหนัง เมื่อร่างกายอ่อนแอ หรือมีภูมิคุ้มกันต่ำ ก็จะแสดงอาการของโรคออกมา โดยสามารถพบได้ในคนทุกเพศทุกวัยโรคงูสวัด

อาการของโรคงูสวัด เริ่มแรกจะมีอาการปวดแสบร้อนใต้ผิวหนัง โดยหาสาเหตุไม่ได้ จากนั้นประมาณ 2-3 วันจะเริ่มมีผื่นแดง ต่อมาจะกลายเป็นตุ่มน้ำใสๆ เรียงกันเป็นกลุ่ม หรือเป็นหย่อมๆ และตุ่มใสนี้ก็จะแตกออกเป็นแผลและตกสะเก็ด มักพบบ่อยตามแนวบั้นเอวหรือชายโครง ใบหน้า แขน หรือขา เพียงซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย และจะหายได้เองภายใน 2 สัปดาห์ แต่เมื่อแผลหายดีแล้วส่วนใหญ่จะยังคงมีอาการปวดแสบร้อนลึกๆ ตามรอยแนวของโรค และอาจกลับมาเป็นอีกในอีกหลายเดือนก็ได้

อย่างไรก็ตาม โรคงูสวัด เป็นโรคที่ไม่ติดต่อเป็นแล้วสามารถหายเองได้ แต่ก็ควรรักษาความสะอาดของบาดแผลให้ดีด้วย และไม่ควรแกะ หรือเกาแผล เพราะจะทำให้แผลลุกลามและหายยากขึ้นค่ะ