สุขภาพ

โรคปลอกหุ้มเส้นเอ็นนิ้วหัวแม่มืออักเสบ การตีบแคบของปลอกหุ้มเอ็น

ปลอกหุ้มเส้นเอ็นนิ้วหัวแม่มืออักเสบ หรือโรคเดอ โกแวง (De Quervain’s Tenosynovitis) เป็นการอักเสบที่ทำให้เกิดการตีบแคบของปลอกหุ้มเอ็นของเส้นเอ็นสองเส้น คือ เอ็กซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิส (Extensor Pollicis Brevis) ซึ่งเป็นเส้นเอ็นที่ใช้เหยียดนิ้วหัวแม่มือ และแอบดักเตอร์ พอลิซิส ลองกัส (Abductor Pollicis Longus) ซึ่งเป็นเส้นเอ็นที่ใช้กางนิ้วหัวแม่มือ

สาเหตุของการผิดปกติ นี้อาจเกิดจากการเสื่อมสภาพของอายุที่มากขึ้น พบบ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 3-5 เท่า โดยเฉพาะผู้หญิงในช่วงอายุ 30-50 ปี และมักพบในผู้ที่มีการใช้งานของมือร่วมกับนิ้วหัวแม่มือในลักษณะซ้ำำๆ เช่น หยับจับสิ่งของ หรือใช้มือในท่ากางนิ้วหัวแม่มือออกทงด้านข้างและกระดกขึ้นบ่อยๆ บางรายอาจพบว่าเคยมีการบาดเจ็บที่ตำแหน่งนี้มาก่อน บางครั้งก็พบได้ในช่วงหลังคลอดบุตร และในผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรัง เช่น โรครูมาตอยด์ โรคเก๊าท์ หรือเบาหวาน เป็นต้น

อาการ ในเบื้องต้นจะมีอาการช้ำ ระบม ข้อมือบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือ ถ้าไม่ได้รับการรักษา อาการเจ็บปวดจะเพิ่มขึ้นและขยายไปยงบริเวณปลายแขนช่วงข้อมือและนิ้วหัวแม่มือ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดและบวมที่บริเวณดังกล่าว และจะปวดมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวนิ้วหัวแม่มือ ในท่าเหยียดงอและกางนิ้วหัวแม่มือเต็มที่ เช่น บิดเสื้อผ้า ยกขันน้ำ กวาดพื้น อุ้มเด็ก เป็นต้น

Leave a Reply