สุขภาพ

โรคสมองเสื่อมจากอัลไซเมอร์

สำหรับอัลไซเมอร์ เป็นโรคเกี่ยวกับสมองเสื่อมที่พบมากที่สุด พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย (เพราะผู้หญิงอายุยืนกว่า) ส่วนใหญ่อายุ 65 ปีขึ้นไป และเพิ่มเป็นสองเท่าในทุกๆอายุที่เพิ่มขึ้น 5 ปี และเมื่อถึงวัย 85 ปีขึ้นไป 1 ใน 2 คนจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ ที่สำคัญเมื่อเป็นแล้วประมาณ 10 ปี ผู้ป่วยจะเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อน โรคติดเชื้อที่ปอด หรือโรคทางเดินปัสสาวะ เนื่องจากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

สาเหตุของโรคอัลลไซเมอร์ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด แต่คาดว่ากลุ่มเสี่ยงคือเพศหญิง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ความเครียด คนที่มียีน APOE4 สูง จะมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์สูง 30-40 เปอร์เซ็นต์ (สามารถเจาะเลือดตรวจยีนตัวนี้ได้ที่โรงพยาบาลศิริราช ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์)

และมีงานวิจัยพบว่า คนที่มีการศึกษาน้อยมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์สูงกว่าคนที่การศึกษาสูงประมาณ 6.5 เท่า ส่วนที่ศีรษะกระทบกระเทือนจนสลบบ่อยๆ มีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์สูงกว่าคนที่สมองไม่ถูกกระทบกระเทือน 3 เท่า และคนที่ป่วยเป็นโรคดาวน์ซินโดรมก็มักป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ตั้งแต่ก่อนอายุ 30 ปี

อย่างไรก็ตาม สมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อมจากสาเหตุอื่นมีความแตกต่างกัน คือ ความเปลี่ยนแปลงของโรคที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนแทบไม่รู้ว่าป่วยเป็นอัลไซเมอร์ และไม่มีอาการ เช่น เกร็ง สั่น แขนขาอ่อนแรงให้สังเกต เพราะเป็นเพียงความเสื่อมในเซลล์สมองเท่านั้น แตกต่างจากสมองเสื่อมจากสาเหตุอื่นที่มีอาการอื่นประกอบด้วย กว่าจะรับรู้ว่าเป็นอัลไซเมอร์ก็ถึงขั้นสุดท้าย ช่วยตนเองไม่ได้ จำอะไรไม่ได้แล้ว

ที่สำคัญเมื่อเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้ว ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ ทำได้เพียงชะลออาการให้น้อยลง ไม่มีพฤติกรรมรุนแรงเป็นอันตรายทั้งกับตนเอง และคนใกล้ชิด ซึ่งต้องบำบัดตั้งแต่ตอนที่ผู้ป่วยยังมีอาการน้อยๆหรือปานกลางจึงจะได้ผลดีที่สุด

Leave a Reply