บันเทิง

ใครว่าเกย์ผิดปกติทางจิตใจ

จากอดีตที่ผ่านมาทำให้ผู้คนคิดว่า ผู้ชายที่เบี่ยงเบนทางเพศ หรือว่าเป็นเกย์ เป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิต หรือเป็นพวกมีปัญหา แต่งานวิจัยล่าสุดได้ระบุออกมาแล้วว่า บุคคลเหล่านี้ไม่ได้มีความแตกต่างจากผู้ชายปกติเลย ไม่ว่าจะเป็น ไอคิว การศึกษา ตลอดไปจนถึงภาวะทางอารมณ์ เพียงแต่แค่มีสภาพจิตใจเหมือนผู้หญิงที่อ่อนไหวง่าย บอบบาง เท่านั้นเอง

โดยสถาบันโรคจิตในสหรัฐอเมริกาก็ได้ยืนยันว่า ชายที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศ ไม่ได้มีภาวะทางจิตที่ด้อยกว่าคนปกติ ไม่ว่าจะด้านความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และการประกอบอาชีพในทุกๆด้าน ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนความคิดเดิมๆ เรื่องที่ว่าชายเกย์เป็นผู้ป่วยทางจิตได้แล้วนะคะ

Leave a Reply