บันเทิง

เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางมีอะไรบ้าง

สิ่งก่อสร้างที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในยุคกลางนั้น บางครั้งก็อาจจะไม่ตรงกัน แต่ที่เป็นที่ยอมรับ ก็มีอยู่ 7 สิ่งดังนี้ค่ะ

Colosseum

1 โคลอสเซียม (Colosseum) ประเทศอิตาลี เป็นสนามกีฬากลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่มาก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงโรมเลยทีเดียว สร้างเสร็จในสมัย คริสต์ศตวรรษที่ 1

Catacombs of Komel Shoqafa

2 สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs of Kom el Shoqafa) ประเทศอียิปต์ เป็นที่ฝังศพของกษัตริย์อียิปต์โบราณ ที่นอกเหนือไปจากปิรามิด แต่เป็นอุโมงค์ใต้ดินที่ขุดลึกเข้าไปในภูเขาหินทราย

Great Wall of China

3 กำแพงเมืองจีน (Great Wall of China) ประเทศจีน เป็นกำแพงที่สร้างที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าตอนเหนือ เป็นกำแพงที่มีป้อมกั้นเป็นช่วงๆ ซึ่งมีการสร้างเป็นช่วงๆ ต่อกันมาหลายสมัย ถือเป็นสิ่งก่อสร้างจากมือมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Stonehenge

4 สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) ประเทศอังกฤษ เป็นกลุ่มหินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งที่ราบซอลล์บรี (Salisbury Plain) โดยไม่มีใครทราบถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของสิ่งก่อสร้างนี้

Porcelain Tower of Nanjing

5 เจดีย์กระเบื้องเคลือบ (Porcelain Tower of Nanjing) ประเทศจีน เป็นเจดีย์รูปทรงแปดเหลี่ยม หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีเขียว เดิมมี 3 ชั้น แต่ต่อมาจักรพรรดิยุ่งโล้ โปรดให้สร้างเพิ่มอีก 6 ชั้น รวมเป็น 9 ชั้น

Leaning Tower of Pisa

6 หอเอนเมืองปิซา (Leaning Tower of Pisa) ประเทศอิตาลี เป็นหอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก เป็นทรงกระบอกสูง 8 ชั้น ซึ่งสร้างความปกติแต่เนื่องจากตั้งบนพื้นดินที่อ่อน จึงทำให้เกิดการเอนของหอ แต่ปัจจุบันได้ทำการเทพื้นฐานให้แข็งแรงขึ้นแล้วค่ะ

Hagia Sophia

7 สุเหร่าโซเฟีย (Hagia Sophia) ประเทศตุรกี เดิมเป็นโบถส์ของศาสนาคริสต์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ จุดเด่นอยู่ที่โดมขนาดใหญ่กลางวิหาร นับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์