บันเทิง

เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบันมีอะไรบ้าง

พูดถึงเรื่องของ 7 สิ่งมหัศจรรย์ หลายคนก็จะนึกถึง พีระมิด กำแพงเมืองจีน สโตนเฮนจ์ แต่รู้หรือไม่คะว่าความจริงแล้วนั้น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยังมีการแบ่งออกเป็นยุคด้วยนะคะ โดยมีอยู่ 3 ยุคด้วยกัน คือ ยุคโบราณ ยุคกลาง และยุคปัจจุบัน ซึ่งแต่ละยุคก็จะมีสิ่งที่ถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อยู่ 7 อย่างด้วยกัน แต่วันนี้จะขอพูดถึง 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันกันค่ะ จะมีอะไรบ้างไปดูกู่นค่ะ

Channel Tunnel

1 อุโมงค์รถไฟใต้ทะเล (Channel Tunnel) ประเทศอังกฤษ – ฝรั่งเศส เป็นอุโมงค์รถไฟที่สร้างลดช่องแคบอังกฤษ บริเวณช่องแคบโคเวอร์ ซึ่งมีความกว้างเพียง 34 กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างเมืองพอล์คสโตน ทางตอนเหนือของฝรั่งเศส อุโมงค์ยาวทั้งสิ้น 50.5 กิโลเมตร มีส่วนที่อยู่ใต้ทะเลยาว 37.9 กิโลเมตร เป็นรถไฟความเร็วสูงยูโรสตาร์ เปิดใช้งานเมื่อปี ค.ศ. 1994

CN Tower

2 ซีเอ็นทางเวอร์ (CN Tower) ประเทศแคนาดา เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ์ สูง 553 เมตร เคยเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก แต่ตอนนี้อยู่ในอับดับ 3 รองจาก เบิร์จคาลิฟา และหอคอยกว่างโจว

Itaipu

3 เขื่อนอิไตปู (Itaipu) ประเทศบราซิล – ปารากวัย เป็นเขื่อนคอนกรีต กั้นแม่น้ำปารานา ในบริเวณประเทศบราซิลกับปารากวัย เคยเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อนที่เขื่อนสามหุบเขาของประเทศจีนจะสร้างเสร็จ

Empire State Building

4 ตึกเมไพร์สเตท (Empire State Building) ประเทศสหรัฐเมริกา ถือว่าเป็นตึกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และเป็นตึกแรกที่มีจำนวนชั้นมากกว่า 100 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 เป็นอาคารที่มีความแข็งแรงมาก

Delta Works

5 เดลตาเวิกส์ (Delta Works) ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันน้ำท่วมประเทศ เพราะเป็นประเทศที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล

Golden Gate Bridge

6 สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสะพานยาวทอดข้ามอ่าวตอนเหนือของซานฟรานซิสโก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1937

Panama Canal

7 คลองปานามา (Panama Canal) ทวีปอเมริกาใต้ เป็นคลองเดินเรือสมุทรที่สร้างขึ้น เพื่อเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิก กับมหาสมุทรแอตแลนติก เข้าด้วยกัน เปิดให้งานเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1914