บันเทิง

เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณมีอะไรบ้าง

ในยุคโบราณนั้นได้มีสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ และโดดเด่นอยู่เช่นกัน ซึ่งก็ถูกจัดไว้ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันค่ะ

The Great Pyramid of Giza

1 มหาพีระมิดแห่งกีซา (The Great Pyramid of Giza) ประเทศอียิปต์ เป็นพีระมิดที่ใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดในหมู่พีระมิดทั้งสาม เชื่อว่าสร้างขึ้นในสมัยฟาโรห์คูฟู (Khufu) แห่งราชวงศ์ที่ 4 เป็นหนึ่งเดียวของเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน

Hanging Gardens of Babylon

2 สวนลอยแห่งบาบิโลน (Hanging Gardens of Babylon) ประเทศอิรัก เป็นอาคารที่สร้างโดยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ที่ 3 แห่งกรุงบาบิโลเนีย ระเบียงทุกชั้นประดับประดาไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับ มีระบบชลประทานที่ดึงน้ำจากแม่น้ำไปทำเป็นน้ำตก และนำไปเลี้ยงต้นไม้ตลอดปี ที่แห่งนี้ได้พังลงไปจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว หลังศตวรรษที่สองก่อนคริสตศักราช

Statue of Zeus at Olympia

3 เทวรูปซูสที่โอลิมเปีย (Statue of Zeus at Olympia) ประเทศกรีซ เป็นเทวรูปของซูส สร้างจากไม้ ประดับด้วยทองคำ งาช้าง และอัญมณี เทวรูปนี้ถูกทำลายโดยเหตุการณ์อัคคีภัย ในปี ค.ศ. 475 จนไม่เหลือซากชิ้นส่วนใดๆ เลย

Temple of Artemis

4 วิหารอาเทอมีส (Temple of Artemis) ประเทศตุรกี หรือเรียกอีกชื่อว่าวิหารไดอานา เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายเทพีอาร์เทอมีส ตั้งแต่ก่อนคริสตกาลที่ 4 ภายหลังถูกทำลายโดยพวกโกธส์จากเยอรมัน ปัจจุบันเหลือแต่ซากเสา

The Mausoleum at Halicarnassus

5 สุสานแห่งฮาลิคาร์นัสเซิส (The Mausoleum at Halicarnassus) ประเทศตุรกี เป็นวิหารที่สร้างขึ้นจากหินอ่อน ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมกรีกโบราณโดยราชินีอาเตมีเซีย สุสานนี้พังทลายลงด้วยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ปัจจุบันเหลือเพียงซากชิ้นส่วน และบางชิ้นถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในประเทศอังกฤษ

Colossus of Rhodes

6 เทวรูปโคโลสซูส (Colossus of Rhodes) ประเทศกรีก เป็นเทวรูปขนาดใหญ่ของเทพเฮลิออส หรืออพอลโล แต่มีอายุเพียง 60 ปีเท่านั้น ก่อนจะพังลงด้วยเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และไม่มีซากเหลืออยู่แล้วในปัจจุบัน

Pharos of Alexandria

7 ประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรีย (Pharos of Alexandria) ประเทศอียิปต์ สร้างในสมัยพระเจ้าโตเลมีที่ 1 สร้างโดยหินอ่อนแกะสลัก มีตะเกียงขนาดใหญ่บนยอด พังลงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เช่นกัน ส่วนชิ้นส่วนคาดว่าจมอยู่ใต้ทะเล ปัจจุบันมีป้อมขนาดเล็กอยู่บนซากที่เหลือ