อาหารและเครื่องดื่ม

MARBLING ในเนื้อสัตว์คืออะไร

“marbling เป็นคำเรียกไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อแดง ซึ่งไขมันนี้มีผลต่อรสชาติและความชุ่มฉ่ำของเนื้อ ลักษณะของไขมันจะเรียงตัวเป็นลายสวยงาม ส่วนจะเป็นไขมันที่ดีต่อร่างกายหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ อาหารที่ใช้เลี้ยง รวมถึงอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเนื้อ

นอกจากนี้ marbling ยังใช้เป็นมาตรฐานในการวัดระดับคุณภาพเนื้อด้วย โดยพิจารณาจากความขาวและความชัดเจนของลายไขมัน USDA แบ่งคุณภาพของเนื้อออกเป็น Prime, Choice, Select, Standard, Commercial, Utility, Cutter และ Cancer เรียงลำดับตามคุณภาพเนื้อที่ดีมี marbling จากมากไปหาน้อย ฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าทำไมเนื้อยิ่งมีมันมากยิ่งแพง

Leave a Reply