เทคโนโลยี

Solar energy หรือพลังงานแสงอาทิตย์อีกหนึ่งพลังงานทดแทน

Solar energy หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่ได้จากแสงแดดที่ส่องผ่านมายังโลก จากนั้นก็ถูกดัดแปลงให้เป็นพลังงานความร้อน หรือพลังงานไฟฟ้า  ซึ่งในภาวะสิ่งแวดล้อมและพลังงานกำลังวิกฤต ถือว่าการดัดแปลงนำเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ทุกวันมาใช้นั้นเป็นเรื่องที่ดีทีเดียว

ในการที่จะดัดแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ เราจะต้องมีตัวรับแสง ที่เรียกว่า  Solar panels หรือแผงโซลาเซลล์ ซึ่งจะเป็นตัวเก็บพลังงาน และสร้างกระแสไฟฟ้า ส่งเข้าสู่ตัวเก็บประจุ จากนั้นก็จะมีตัวแปลงให้มาเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบ DC หรือ AC ถึงจะนำใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้

การนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้นั้นเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีทีเดียว เพราะเราจะไม่ต้องใช้น้ำมันที่กำลังขาดแคลนเพื่อมาสร้างกระแสไฟฟ้า หรือทำเครื่องส่งกระแสไฟ แถมยังไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ที่สำคัญสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก

แต่ทั้งนี้การนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้นั้นก็มีข้อจำกัดเช่นกัน โดยถ้าช่วงฤดูไหนที่มีแสงแดดน้อย หรือบางพื้นที่ที่แสงแดดอ่อนมากก็จะไม่สามารถใช้ระบบนี้ได้ย่างเต็มประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามในโลกนี้ยังมีพลังงานทดแทนอีกมากมายที่สามารถนำมาใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็น พลังงานลม หรือพลังงานน้ำ จะเห็นว่าธรรมชาติได้สร้างสรรค์สิ่งดีดีไว้ให้มากมาย แล้วถึงเวลาแล้วหรือยังที่มนุษย์จะหันกลับมาดูแลรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบ้าง

Leave a Reply