องค์ประกอบของระบบย่อยอาหารในร่างกายมนุษย์

มนุษย์สามารถกินอาหารได้หลายชนิดทั้งพืช สัตว์ ซึ่งมีองค์ประกอบเคมี เป็นพวก โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน และอาหารจะผ่านการย่อยตามขั้นตอนของระบบการย่อยอาหาร ประกอบด้วย ช่องปาก กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก ระบบการย่อยอาหารเริ่มตั้งแต่การใช้ฟันบดอาหารให้ละเอียดและกลืนผ่านหลอดอาหารไปสู่กระเพาะอาหาร การเคี้ยวอาหารละเอียดช่วยการย่อยในกระเพาะอาหารมีประสิทธิภาพดีขึ้น องค์ประกอบที่สำคัญในการย่อยอาหาร คือ เอ็นไซม์ (Digestive enzymes) ที่เรียกกันทั่วไปว่า น้ำย่อย ซึ่งถูกหลั่งออกมาจากต่อมต่างๆ ตั้งแต่ในช่องปากผสมรวมอยู่ในน้ำลาย รวมทั้งหลั่งโดยเซลล์ในกระเพาะอาหาร ในลำไส้เล็ก และจากถุงน้ำดี ตับอ่อน และตับ น้ำย่อยเหล่านี้มีหลายชนิดช่วยย่อยไปพร้อมกับการบีบตัวของกระเพาะอาหาร นอกจากนั้นในกระเพาะอาหารยังมีการหลั่งกรอเกลือ (Hydrochloric acid) เพื่อช่วยย่อยอาหารโปรตีนอีกด้วย ดังนั้นถ้าไม่มีอาหารกรดเกลือและน้ำย่อยจะย่อยผนังกระเพาะอาหารซึ่งเป็นโปรตีนทำให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร อาหารต่างๆจะถูกย่อยเป็นโมเลกุลเล็กลง และถูกดูดซึมผ่านเซลล์บุผนังลำไส้เล็ก ซึ่งยาวประมาณ 21 ฟุตพร้อมๆกับวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ เข้าสู่หลอดเลือดที่ล้อมรอบลำไส้เหล่านี้ แล้วกระจายเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อเคลื่อนที่ผ่านหลอดเลือดในตับจะถูกเซลล์ตับดูดเก็บสะสมไว้เพื่อใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมให้พลังงานแก่ร่างกาย ตับ เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญในการกำจัดและทำลายสารพิษเพราะเป็นบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระดับการออกฤทธิ์ของสารพิษแล้วขับออกจากร่างกาย นอกจากนี้เซลล์ตับยังสร้างน้ำดี ผ่านออกมาทางท่อน้ำดีเล็กๆที่แทรกอยู่ระหว่างเซลล์ตับ ท่อน้ำดีเล็กๆรวมกันเป็นท่อขนาดใหญ่ขึ้น นำน้ำดีออกมากตับมาสู่ลำไส้เล็ก น้ำดีและเกลือน้ำดีที่ตับสร้างขึ้นใช้ในการย่อยและดูดซึมสารอาหารจำพวกไขมันที่อยู่ในลำไส้เล็ก กากอาหาร ที่เหลือเคลื่อนที่ผ่านลำไส้เล็กไปยังลำไส้ใหญ่ซึ่งอยู่ส่วนล่างในบริเวณช่องท้อง ในลำไส้ใหญ่มีเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งสามารถย่อยกากอาหารเหล่านี้ต่อไปได้ กากอาหารที่เหลือจะถูกขับออกทางทวารหนักต่อไป ส่วนน้ำในกากอาหารจะถูกดูดเข้าร่างกายทางลำไส้ใหญ่