การปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยวผักหวานบ้าน

ผักหวานบ้าน เป็นผักพื้นบ้านที่กำลังได้รับความนิยมในการบริโภคเป็นอย่างมาก และยังเป็นพืชที่สามารถเพาะปลูกได้ง่าย และทำรายได้ ได้สูงอีกด้วย เนื่องจากผู้ที่ได้รับประทานผักหวานบ้านแล้ว มักจะเกิดความติดใจในรสชาติหวานมันของผักเกือบทุกราย จึงทำให้ผักหวานบ้านเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ผักหวานบ้านที่นิยมปลูก จะมีอยู่ 2 สายพันธุ์หลัก คือ พันธุ์นวล และพันธุ์สายน้ำผึ้ง สองพันธุ์นี้จะแตกต่างกันที่สี และขนาดของใบและยอด พันธุ์นวลจะมีสีเหลืองนวล ใบเล็ก ยอดดก ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว ส่วนพันธุ์สายน้ำผึ้งจะมียอดอวบอ้วน ใบใหญ่ และได้น้ำหนักมากกว่า ส่วนรสชาติหวานมันเหมือนกัน การปลูกผักหวาน การเตรียมพื้นที่ ต้องเตรียมพื้นที่แปลงปลูกให้เหมาะสม ไม่ให้มีน้ำท่วมขังได้ เพราะผักหวานบ้านไม่ชอบพื้นที่น้ำขังจะทำให้ใบเหลืองได้ ดินแปลงปลูกก็ควรผสมปุ๋ยคอก เช่น มูลไก้แกลบ หรือมูลวัว คลุกเคล้าให้ทั่ว การเพาะต้นกล้า การเพาะต้นกล้าสามารถทำได้โดยวิธีการปักชำกิ่ง  ซึ่งใช้เวลานานประมาณ 2 เดือนก็จะออกรากและสามารถนำไปลงดินได้ ในการย้ายต้นกล้าลงดินนั้นจะต้องทำอย่างระมัดระวัง ไม่ให้ตุ้มดินแตกเหลือแต่ราก ซึ่งจะทำให้ต้นผักหวานบ้านโตได้ช้าและดูทรุดโทรม การเก็บเกี่ยวยอดผักหวานบ้าน หลังจากที่ต้นผักหวานบ้านเริ่มตั้งตัวได้ ให้ทำการตัดแต่งยอด เพื่อให้ผักหวานบ้านออกพุ่มใหม่ เมื่อปลูกได้ประมาณ 2 เดือนก็จะสามารถเก็บยอดได้ ในการเก็บยอดนั้นควรเก็บในเวลาเช้า ซึ่งจะได้ยอดที่ขาวอวบอ้วนน่ารับประทาน หลังจากเก็บยอดมาแล้วถ้ายังไม่ได้นำไปขายทันทีให้ใช้ผ้าชุบน้ำคลุมตะกร้าผักหวานบ้านที่เก็บมาเอาไว้ เพื่อรักษาความชื้น ลดการคายน้ำของยอด…