การเกิดประจำเดือนการตกไข่และการหมดประจำเดือน

ขบวนการของการเริ่มเกิดประจำเดือน ต่อมใต้สมองส่วนหน้า เริ่มการเกิดรอบเดือนด้วยการหลั่ง ฮอร์โมน เอฟ เอส เอช (FSH) ฮอร์โมนนี้จะกระตุ้นให้ไข่ที่อยู่ในรังไข่เจริญเติบโต และปกติออกมาเพียงเดือนละ 1 ฟองเท่านั้น การตกไข่ (Ovulation) ขบวนการของการตกไข่ (Maturation of the Ovum) ได้รับการกระตุ้นโดยฮอร์โมน FSH ร่วมกับฮอร์โมน แอล เอช (LH) ไข่จะเจริญเติบโตเต็มที่ใช้เวลาประมาณ 14 วัน โดยจะมีไข่เพียง 1 ใบ เท่านั้นที่เจริญเต็มที่ ที่เหลือจะไม่เจริญและสลายไป ในเวลาเดียวกัน เยื่อบุโพรงมดลูกหนาขึ้นจาก 2 มิลลิเมตร เป็น 6 มิลลิเมตร (ประมาณ 3 เท่าตัว) ประมาณวันที่ 14 ผนังของต่อมไข่ (Follicle) จะแตกออก (Rupture) ไข่จะหลุดออกมา (มีขนาด 0.02 มิลลิเมตร) ต่อมาต่อมไข่ก็จะกลายเป็นต่อมสีเหลือง เรียกว่า…