Posts Tagged ‘การเลือกซื้ออาหาร’

หลักการเลือกซื้ออาการ ตามหลัก 3 ป. และการเลือกซื้ออาหารประเภทต่างๆ

January 29 | Posted by admin | อาหารและเครื่องดื่ม Tags: ,

ในการเลือกซื้ออาหารจะต้องคำนึงถึงหลัก 3ป. คือ ประโยชน์ ประหยัด และ ปลอดภัย การเลือกผัก ผลไม้ ผัก ต้องสดไม่มีลักษณะเปื่อยยุ่ย ไม่มีราเป็นเมือกตามใบ หรือเหี่ยวแห้งจนผิดรูปร่าง ผลไม้ ควรเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาล สภาพไม่ช้ำ ไม่เป็นรู หรือมีหนอน การเลือกซื้อปลา ปลา สด สะอาด มีเหงือกสีแดงตามธรรมชาติ ตาใส ไม่มีกลิ่นเหม็น กดเนื้อไม่เป็นรอยบุ๋ม และควรระวังปลาปักเป้า หรือปลาเนื้อไก่ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต จำหน่าย และห้ามส่งออก มีสารพิษ Tetrodotoxim ทำให้มีอาการลิ้นชา ปากชา หายใจติดขัด บางรายเป็นอัมพาต หยุดหายใจ และเสียชีวิต การเลือกซื้อหอย หอย ต้องสด ฝาหรือเปลือกควรปิดสนิท เคาะเป็นเสียงทึบ แช่น้ำจะไม่ลอยน้ำ เนื้อหอยเป็นสีธรรมชาติไม่ซีดจาง การเลือกซื้อกุ้ง กุ้ง หัวต้องติดแน่น ไม่มีกลิ่นคล้ายแอมโมเนีย ครีบและหางต้องเป็นมันสดใส การเลือกซื้อสัตว์ปีก เป็ดไก่ เนื้อแน่น สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็นใต้ปีก ขา ตรงปลายปีกไม่มีสีคล้ำ ไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่สดจะมีผิวนวลคล้ายมีแป้งเคลือบอยู่ที่เปลือกไข่ ไม่แตกร้าว สะอาด ไม่มีมูลสัตว์หรือคราบสกปรกติด เมื่อเขย่าจะไม่คลอน การเลือกซื้อเนื้อ เนื้อหมู ต้องมีสีแดงตามธรรมชาติ (แดงอมชมพู) หลีกเลี่ยงเนื้อสีแดงเข้ม คล้ำ และแห้ง หรือเริ่มเป็นสีเขียว ควรซื้อจากแหล่งที่มีการรับรอง เช่น... Read more