Posts Tagged ‘การใช้ไม้ค้ำยัน’

การฝึกใช้ไม้เดินค้ำยันสำหรับผู้ป่วยกระดูกหัก

March 27 | Posted by admin | สุขภาพ Tags: ,

ผู้ป่วยกระดูกหักที่แพทย์ให้เดินไม้ค้ำยัน จำเป็นต้องได้รับการสอนสาธิตการเดินอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันอันตรายและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น กระดูกหรือเหล็กดามกระดูกหักงอ ผิดรูป ข้อปฏิบัติในการเดินไม้ค้ำยัน 1. ออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขน และขาอยู่เสมอ เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงก่อนส่งไปหัดเดิน 2. หัดยืนทรงตัวด้วยขาข้างดี เอามือยันขอบเตียง เพื่อสามารถทรงตัวได้ดี หัดยกไม้ค้ำยันทีละข้าง หรือสองข้อง ไปพร้อมกันทั้งข้างหน้า หลัง และด้านข้าง ถือไม้เท้าให้ปลายไม้ค้ำยันอยู่ห่างจากเท้า 4-6 นิ้ว โดยใช้กล้ามเนื้อไหล่ หนีบไม้ค้ำยันกันไม้เลื่อนหลุด ห้ามใช้รักแร้กดลงบนไม้ค้ำยัน เพราะจะเกิดอันตรายต่อ เส้นประสารทเรเดียลที่แขนได้ 3. ยกไม้ค้ำยันทั้งสองข้าง ไปพร้อมกับขาข้างที่บาดเจ็บ ไปข้างหน้า กดน้ำหนักตัวบนแขนและมือไปยังไม้ค้ำยัน แล้วตามด้วยขาข้างที่แข็งแรง 4. การเดินถอยหลัง ทำเช่นเดียวกับการเดินไปข้างหน้า หรืออาจทำโดยก้าวขาข้างแข็งแรงมาด้านหลังก่อน จากนั้นก้าวขาข้างบาดเจ็บมาอยู่ระดับเดียวกับไม้ค้ำยัน 5. การเดินไปด้านข้าง เช่น เมื่อจะเดินไปข้างขวา ให้ยกไม้ค้ำข้างขวากางออกไปตามด้วยขาขวา แล้วก้าวเท้าซ้ายตามมา ตามด้วยไม้ค้ำยันข้างซ้าย 6. การหมุนตัว ไม่ว่าจะหมุนซ้าย หรือหมุนขวา ขาข้างที่เป็นจุดหมุนต้องเป็นขาข้างดีเสมอ 7. การเดินขึ้นบันได หรือทางต่างระดับ ให้ก้าวขาข้างดีขึ้นด่อนเสมอ ใช้แขนข้างอยู่ชิดกับราวบันไดยึดราวบันได ส่วนแขนอีกข้างหนึ่งใช้ไม้ค้ำยัน โดยไม้ค้ำยันข้างที่ไม่ถูกใช้งาน อาจรวบติดกับข้างที่ถูกใช้งาน กรณีที่งอเข่าข้างที่บาดเจ็บได้ ให้งอเข่า เพื่อยกขาข้างที่หักให้พ้นพื้น และกันกระแทกกับพื้นบันได ถ้างอเข่าไม่ได้ เช่น ใส่เฝือกยาว ให้ผู้ป่วยเหยียดขามาด้านหลัง และพยายามยกให้พ้นพื้นบันไดที่ก้าวขึ้นไป... Read more