การฝึกใช้ไม้เดินค้ำยันสำหรับผู้ป่วยกระดูกหัก

ผู้ป่วยกระดูกหักที่แพทย์ให้เดินไม้ค้ำยัน จำเป็นต้องได้รับการสอนสาธิตการเดินอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันอันตรายและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น กระดูกหรือเหล็กดามกระดูกหักงอ ผิดรูป ข้อปฏิบัติในการเดินไม้ค้ำยัน 1. ออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขน และขาอยู่เสมอ เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงก่อนส่งไปหัดเดิน 2. หัดยืนทรงตัวด้วยขาข้างดี เอามือยันขอบเตียง เพื่อสามารถทรงตัวได้ดี หัดยกไม้ค้ำยันทีละข้าง หรือสองข้อง ไปพร้อมกันทั้งข้างหน้า หลัง และด้านข้าง ถือไม้เท้าให้ปลายไม้ค้ำยันอยู่ห่างจากเท้า 4-6 นิ้ว โดยใช้กล้ามเนื้อไหล่ หนีบไม้ค้ำยันกันไม้เลื่อนหลุด ห้ามใช้รักแร้กดลงบนไม้ค้ำยัน เพราะจะเกิดอันตรายต่อ เส้นประสารทเรเดียลที่แขนได้ 3. ยกไม้ค้ำยันทั้งสองข้าง ไปพร้อมกับขาข้างที่บาดเจ็บ ไปข้างหน้า กดน้ำหนักตัวบนแขนและมือไปยังไม้ค้ำยัน แล้วตามด้วยขาข้างที่แข็งแรง 4. การเดินถอยหลัง ทำเช่นเดียวกับการเดินไปข้างหน้า หรืออาจทำโดยก้าวขาข้างแข็งแรงมาด้านหลังก่อน จากนั้นก้าวขาข้างบาดเจ็บมาอยู่ระดับเดียวกับไม้ค้ำยัน 5. การเดินไปด้านข้าง เช่น เมื่อจะเดินไปข้างขวา ให้ยกไม้ค้ำข้างขวากางออกไปตามด้วยขาขวา แล้วก้าวเท้าซ้ายตามมา ตามด้วยไม้ค้ำยันข้างซ้าย 6. การหมุนตัว ไม่ว่าจะหมุนซ้าย หรือหมุนขวา ขาข้างที่เป็นจุดหมุนต้องเป็นขาข้างดีเสมอ 7. การเดินขึ้นบันได หรือทางต่างระดับ ให้ก้าวขาข้างดีขึ้นด่อนเสมอ…