ความสำคัญและประโยชน์ของการวัดค่า pH

การหาค่าความเป็นกรดและเบสในร่างกายมนุษย์ นับว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก กลไกของระบบต่างๆจะทำงานได้ดีต้องมีความเป็นกรด เป็นเบสที่พอเหมาะ เช่น น้ำย่อยในระเพาะอาหารมี pH ประมาณ 1.6-1.8 เลือดมี pH 7.35-7.45 โดยเฉพาะเลือด ถ้าค่า pH ลดต่ำกว่า 7.0 หรือสูงกว่า 7.8 อาจเป็นอันตรายได้ ค่า pH ของสารละลายที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เราจะพบว่าพืชบางชนิดต้องการสารละลายที่ใช้ในการเจริญเติบโตที่มี pH สูงกว่าปกติ หรือบางชนิดต้องการสารละลายที่มี pH ต่ำกว่าปกติ จะทำให้เจริญเติบโตได้ดี แต่โดยเฉลี่ยพืชต่างๆจะต้องปลูกในดินที่มีค่า pH อยู่ระหว่าง 6.5-7.5 ในด้านอุตสาหกรรม ในการชุบโลหะ ถ้าสารละลายมีค่า pH ไม่เหมาะสมจะทำให้ประสิทธิภาพของการชุบลดลง เช่น การชุบนิกเกิล มีช่วง pH ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 3.5-4.5 ถ้าค่า pH ของสารละลายสูงกว่า 4.5 นิกเกิลที่ชุบจะเปราะ ถ้า pH ต่ำกว่า 3.5 การชุบจะไม่ขึ้นเงาและเรียบ