ความหมายและชนิดของการตกเลือด

การตกเลือด (Bleeding or Hemorrhage) หมายถึง การมีเลือดไหลออกมานอกหลอดเลือดฝอย หลอดเลือดดำ หรือหลอดเลือดแดง เมื่อหลอดเลือดนั้นขาด แตก หรือถูกทำลายโดยเหตุหนึ่งเหตุใด เป็นผลให้จำนวนเลือดในกระแสเลือดที่ไหลเวียนในวงจรเลือดนั้นลดลง คุณสมบัติของเลือดเมื่อเกิดการฉีกขาดของหลอดเลือด เลือดจะข้นและเป็นลิ่มเลือดได้ภายใน 4-5 นาที การแข็งตัวเป็นลิ่มเลือดมีความสำคัญมาก ในกรณีเกิดอุบัติเหตุมีเลือดออกมาก หากเลือดไม่แข็งตัวเป็นลิ่มอุดปากแผลไว้ เลือดจะออกมามากทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นหากพบว่ามีลิ่มเลือดอุดปากแผลไว้ไม่ควรเขี่ย หรือชะล้างออก เพราะจะทำให้เลือดไหลออกมาอีก ควรส่งผู้ป่วยให้แพทย์รักษาต่อ ชนิดของการตกเลือด จำแนกตามชนิดของหลอดเลือดที่มีเลือดออก การตกเลือดจากหลอดเลือดแดง (Arterial bleeding) เลือดจากไหลจากหัวใจ มีสีแดงสด เพราะเป็นเลือดที่ฟอกแล้ว ลักษณะการไหลจะไหลแรงและไหลพุ่งออกจากแผลตามจังหวะการเต้นของหัวใจ ถือว่าเป็นการตกเลือดที่อันตรายที่สุดเพราะว่าจะเสียเลือดมาก ถ้าห้ามเลือดไม่ทันจะทำให้เสียชีวิตได้ การตกเลือดจากหลอดเลือดดำ (Venous bleeding) เลือดจะมีสีแดงคล้ำ เป็นเลือดที่ใช้แล้วเพราะมีของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญ ลักษณะการไหลจะไหลช้า และสม่ำเสมอ อันตรายจากการตกเลือดชนิดนี้ นอกจากจะทำให้เสียเลือดแล้วยังอาจเกิดภาวะ การอุดตันโดยฟองอากาศในกระแสเลือดได้  การฉีกขาดของหลอดเลือดดำจะมีมากกว่าหลอดเลือดแดงเนื่องจากอยู่ติดกับผิวหนังมากกว่า การตกเลือดจากหลอดเลือดดำถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีก็สามารถทำให้เลือดไหลออกจากร่างกายจนหมดตัวได้ การตกเลือดจากหลอดเลือดฝอย (Capillary bleeding) ลักษณะเลือดจะไหลซิบๆเท่านั้นไม่เป็นอันตราย และสามารถหยุดไหลได้เอง ชนิดของการตกเลือด จำแนกตามตำแหน่งที่เลือดออก การตกเลือดภายนอก…