Posts Tagged ‘ประโยชน์ของฟักข้าว’

ฟักข้าวลักษณะของฟักข้าวและประโยชน์ของฟักข้าว

April 1 | Posted by admin | บ้านและสวน Tags: ,

ฟักข้าวอยู่ในวงศ์แตงกวา และมะระ ชื่อเรียกอื่นๆ คือ ขี้กาเครือ (ปัตตานี) ผักข้าว (ตากภาคเหนือ) มะข้าว (แพร่) แก็ก (Gac เวียดนาม) ฟักข้าวมีถิ่นกำเนินในประเทศ ไทย จีน พม่า ลาว บังกลาเทศ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นพืชที่ชาวเวียดนามใช้ประกอบอาหารมาก ในชนบทมีปลูกกันเกือบทุกบ้านเรือน ฟักข้าวเป็นไม้เถาเลื้อยพัน มีมือเกาะ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงแบบสลับ ใบรูปหัวใจหรือรูปไข่ กว้างยาวเท่ากัน ประมาณ 6-15 เซนติเมตร ขอบใบหยัก เว้าลึกเป็นแฉก 3-5 แฉก ดอกฟักข้าว เป็นดอกเดี่ยวพบที่ซอกใบ ต้นแยกเพศยู่คนละต้น กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง ตรงกลางมีสีน้ำตาลแกมม่วง ใบประดับมีขน เริ่มมีดอกหลังแยกรากปลูกประมาณ 2 เดือน เริ่มผลิดอกราวเดือนพฤษภาคม และให้ดอกจนถึงราวเดือนสิงหาคม โดยเก็บผลสุกได้ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ผลฟักข้าว ผลอ่อนมีสีเขียวอมเหลือง เจริญได้เองโดยไม่ต้องถูกผสม เมื่อผลสุกจะมีสีแดง ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด หรือแยกรากปลูก ผลของฟักข้าวมี 2 ชนิด ผลยาวและผลกลม เปลือกผลอ่อนสีเขียวมีหนามถี่ เปลี่ยนเป็นสีส้มแก่หรือแดงเมื่อผลสุก ผลฟักข้าวมีเปลือกหนา ผลสุกเนื้อในหนามีสีส้ม... Read more